Skoči do osrednje vsebine

Razpisi zveze Nato – Kontaktna točka za izdajo potrdil o primernosti za sodelovanje na razpisih ali za vpis v register dobaviteljev

Sodelovanje slovenskih gospodarskih subjektov na razpisih zveze Nato, agencij Nata in držav članic Nata ter vpis v register dobaviteljev posamezne agencije.

Postopke in pogoje za izdajo potrdila določa Uredba o potrjevanju primernosti za sodelovanje na razpisih zveze Nato (Uradni list RS, št. 102/2009).

Razpisi

Podatke o razpisih zveze Nato objavljajo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter agencije zveze Nato.

Postopek prijave za sodelovanje na razpisu:

 1. Podjetje zaprosi Medresorsko komisijo za Natove razpise (v nadaljevanju: MKNR) za potrditev primernosti gospodarskega subjekta za sodelovanje na razpisu (obrazec za potrditev primernosti za sodelovanje na razpisu), v elektronski obliki posreduje na naslov mknr.rs(at)mors.si ali glavna.pisarna(at)mors.si in podpisanega po pošti na naslov Ministrstvo za obrambo, MKNR, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. MKNR mora vlogo prejeti najmanj tri delovne dni pred iztekom roka za prijavo na razpis.
 2. MKNR potrdi primernost gospodarskega subjekta neposredno izvajalcu razpisa in o tem obvesti vlagatelja zahtevka za potrditev.
 3. Izvajalec razpisa posreduje razpisno dokumentacijo neposredno gospodarskemu subjektu.
 4. Gospodarski subjekt odda ponudbo, če se za to odloči, neposredno izvajalcu razpisa.
 5. Gospodarski subjekt o točkah 3 in 4 ter uspehu na razpisu obvesti MKNR.

Vpis v register

Postopek vpisa slovenskega gospodarskega subjekta v register dobaviteljev posamezne Natove agencije:

 1. Gospodarski subjekti se prijavijo za vpis v register dobaviteljev Natovih agencij skladno z navodili na internetnih straneh posamezne agencije.
 2. Natova agencija neposredno zaprosi MKNR za potrditev primernosti gospodarskega subjekta za vpis v register.
 3. MKNR obvesti gospodarski subjekt, da mora izpolniti obrazec za potrditev primernosti za vpis v register dobaviteljev in posredovati ustrezne priloge. Izpolnjen obrazec in priloge posreduje vlagatelj v elektronski obliki in podpisan originalni obrazec na MKNR).
 4. MKNR potrdi primernost gospodarskega subjekta neposredno agenciji, ki je zaprosila za potrditev, in o tem obvesti gospodarski subjekt.

Gospodarski subjekt vsako leto do konca februarja obvesti MKNR o številu oddanih ponudb in uspehu izbora na podlagi vpisa v ta register dobaviteljev..

SODELOVANJE NA RAZPISU

Vloga za pridobitev potrdila o primernosti za sodelovanje na razpisu zveze Nato, agencij Nata in držav članic

Vloga za pridobitev potrdila o primernosti za sodelovanje na razpisu zveze Nato, agencij Nata in držav članic Nata
PDF-obrazec izpolnite, shranite in kot priponko po elektronski pošti posredujte pristojni komisiji. PDF-obrazec z izpolnjenimi podatki nato natisnite, zakoniti zastopnik naj ga podpiše, potem ga skupaj z izpolnjenimi in s podpisanimi prilogami pošljite po pošti na naslov Ministrstvo za obrambo, MKNR, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

Prilog ne pošiljajte na druge naslove, ker boste s tem podaljšali čas pridobitve potrdil.

Vsa polja, označena z zvezdico, obvezno izpolnite, sicer je vloga nepopolna.

– Podatki v točkah 1–14 in podpisane priloge so obvezni, brez njih je vloga nepopolna.

– Podatka v točkah 15 in 16 sta obvezna samo pri najavah razpisov z določeno stopnjo tajnosti.

– Podatek v točki 16 se nanaša na osebo iz 4. točke prvega odstavka 35.b člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 60/06 in 9/10), ki določa, da organizacija imenuje osebo, pristojno za nadzor in usmerjanje varnostnih ukrepov v zvezi z izvajanjem naročila, usposabljanje oseb, ki imajo dostop do tajnih podatkov, poročanje pristojnemu organu o okoliščinah, ki vplivajo na izdajo varnostnega dovoljenja in izvajanje drugih predpisanih ukrepov za varno obravnavanje tajnih podatkov.

– Podatki v točkah 17–19 se nanašajo na tujega izvajalca razpisa in njegovo številko oziroma oznako razpisa.

– Podatek v točki 22 je internetni naslov, kjer ste dobili podatke o razpisu – če ste jih dobili po e-pošti, posredujte to pošto na e-naslov komisije mknr.rs(at)mors.si.

Obvezne priloge:

 • Vloga za pridobitev potrdila o primernosti za sodelovanje na razpisu zveze Nato, agencij Nata in držav članic

  Obrazci, prijavnice

VPIS V REGISTER

Vloga za pridobitev potrdila o primernosti za vpis v register dobaviteljev agencij Nata

PDF-obrazec izpolnite, shranite in kot priponko po elektronski pošti posredujte pristojni komisiji. PDF-obrazec z izpolnjenimi podatki nato natisnite, zakoniti zastopnik naj ga podpiše, potem ga skupaj z izpolnjenimi in s podpisanimi prilogami pošljite po pošti na naslov Ministrstvo za obrambo, MKNR, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.  

Prilog ne pošiljajte na druge naslove, ker boste s tem podaljšali čas pridobitve potrdila.

Vsa polja, označena z zvezdico, obvezno izpolnite, sicer je vloga nepopolna.

– Podatki v točkah 1–15 in podpisane priloge so obvezni, brez njih je vloga nepopolna.

– Podatka v točkah 16 in 17 sta obvezna samo pri vpisih v register z določeno stopnjo tajnosti.

– Podatek v točki 17 se nanaša na osebo iz 4. točke prvega odstavka 35.b člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 60/06 in 9/10), ki določa, da organizacija imenuje osebo, pristojno za nadzor in usmerjanje varnostnih ukrepov v zvezi z izvajanjem naročila, usposabljanje oseb, ki imajo dostop do tajnih podatkov, poročanje pristojnemu organu o okoliščinah, ki vplivajo na izdajo varnostnega dovoljenja in izvajanje drugih predpisanih ukrepov za varno obravnavanje tajnih podatkov.

Obvezne priloge:

 • Vloga za pridobitev potrdila o primernosti za vpis v register dobaviteljev NATO agencij

  Obrazci, prijavnice