Skoči do osrednje vsebine

Napotki nosilcem živilske dejavnosti za izvajanje umika/odpoklica prehranskih dopolnil in živil za posebne skupine ter obveščanje ZIRS

Obveščanje Zdravstvenega inšpektorata RS

Obveznosti nosilcev živilske dejavnosti v zvezi z umikom in odpoklicem živil so določene v Uredbi (ES) 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28.januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane in v slovenski pravi red prenesene z Uredbo o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Ur. l. RS, št. 72/10).

Nosilci živilske dejavnosti morajo Zdravstveni inšpektorat RS obvestiti o umiku in odpoklicu:

  • prehranskih dopolnil in
  • živil za posebne skupine (živil, namenjenim dojenčkom in majhnim otrokom, kot so začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana, živil za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkov za nadzor nad telesno težo)

z obrazcem za obveščanje na elektronski naslov rasff.zirs@gov.si.

Obveščanje potrošnikov

Nosilec živilske dejavnosti obvesti potrošnike o odpoklicu prehranskih dopolnil in živil za posebne skupine na način določen v Prilogi 1 Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Ur. l. RS, št. 72/10).