Skoči do osrednje vsebine

Izvajalci usposabljanj

Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož izvaja usposabljanje pomorščakov za pridobitev:

 a) pooblastil o nazivu:

 • častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več (STCW A-II/1) in prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več (STCW A-II/2), ki se izvaja v okviru akreditiranega prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Navtika. Dovoljenje velja tudi za usposabljanja za pridobitev pooblastila o nazivu radijski operater s splošnim pooblastilom in naslednjih posebnih pooblastil in potrdil, ki se izvajajo v okviru navedenega študijskega programa Navtika: osnovna usposobljenost za delo na ladji, ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom, požarna varnost, nujna medicinska pomoč, zdravstvena oskrba, ozaveščenost o zaščiti, obvladovanje množic, varnost potnikov, obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi, varnost potnikov in tovora ter celovitost ladijskega trupa, uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA), uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema (ECDIS), ravnanje z nevarnim tovorom in vodenje in upravljanje človeških virov na operativni in vodstveni ravni, osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte in kemikalij, osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina.
 • častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več (STCW A-III/1) in drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več (STCW A-III/2), ki se izvaja v okviru akreditiranega prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Ladijsko strojništvo. Dovoljenje velja tudi za usposabljanja za pridobitev pooblastila o nazivu radijski operater s splošnim pooblastilom in naslednjih posebnih pooblastil in potrdil, ki se izvajajo v okviru navedenega študijskega programa Ladijsko strojništvo: osnovna usposobljenost za delo na ladji, ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom, požarna varnost, nujna medicinska pomoč, zdravstvena oskrba, ozaveščenost o zaščiti, obvladovanje množic, varnost potnikov, obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi, varnost potnikov in tovora ter celovitost ladijskega trupa, uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA), vodenje in upravljanje človeških virov na operativni in vodstveni ravni, osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte in kemikalij, osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina.
 • GMDSS radijski operater s splošnim pooblastilom (STCW IV/2)
 • GMDSS radijski operater z omejenim pooblastilom (STCW IV/2)

b) posebnih pooblastil:

 • nujna medicinska pomoč (STCW A-VI/4-1)
 • zdravstvena oskrba (STCW A-VI/4-2)
 • ladijski častnik za zaščito (STCW A-VI/5)
 • usposobljenost za določene naloge zaščite (STCW A-VI/6-2)
 • ozaveščenost o zaščiti (STCW A-VI/6-1)
 • osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte in kemikalij (STCW A-V/1-1-1)
 • ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz kemikalij na vodstveni ravni (STCW A-V/1-1-2)
 • ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz kemikalij na vodstveni ravni (STCW A-V/1-1-3)
 • osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina (STCW A-V/1-2-1)
 • ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina na vodstveni ravni (STCW A-V/1-2-2)

c) potrdil:

 • uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema (ECDIS)
 • radarski opazovalec
 • uporaba naprav za samodejno avtomatsko radarsko vrisovanje (ARPA)
 • vodenje in upravljanje človeških virov na vodstveni ravni
 • vodenje in upravljanje človeških virov na operativni ravni

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran izvaja usposabljanje pomorščakov za pridobitev:

 a) pooblastila o nazivu:

 • častnik krovne straže na ladji z BT 500 ali več (STCW A-II/1), ki se izvaja v okviru srednješolskega strokovnega izobraževalnega programa plovbni tehnik. Dovoljenje velja tudi za usposabljanja za pridobitev naslednjih posebnih pooblastil in potrdil, ki se izvajajo v okviru navedenega programa plovbni tehnik: osnovna usposobljenost za delo na ladji, ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom, ravnanje s hitrim reševalnim čolnom, nujna medicinska pomoč, zdravstvena oskrba, ladijski častnik za zaščito, obvladovanje množic, varnost potnikov, obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi, varnost potnikov in tovora ter celovitost ladijskega trupa, uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA), radarski opazovalec, ravnanje z nevarnim tovorom in vodenje in upravljanje človeških virov na operativni ravni
 • GMDSS radijski operater s splošnim pooblastilom (STCW IV/2)
 • GMDSS radijski operater z omejenim pooblastilom (STCW IV/2)

b) posebnih pooblastil:

 • osnovna usposobljenost za delo na ladji (STCW  A-VI/1)
 • požarna varnost (STCW A-VI/3)
 • usposobljenost za določene naloge zaščite (STCW A-VI/6-2)
 • ozaveščenost o zaščiti (STCW A-VI/6-1)
 • ravnanje s hitrim reševalnim čolnom (STCW A-VI/2-2)
 • nujna medicinska pomoč (STCW A-VI/4-1)
 • zdravstvena oskrba (STCW A-VI/4-2)
 • ladijski častnik za zaščito (STCW A-VI/5)

c) potrdil:

 • obvladovanje množic
 • varnost potnikov
 • obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi
 • varnost potnikov in tovora ter celovitost ladijskega trupa
 • uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema (ECDIS)
 • dodatna usposobljenost na veliki ladji in ladji z neobičajnimi manevrskimi lastnostmi
 • radarski opazovalec
 • uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA)