Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev dovoljenja za vnos iz in iznos v države članice EU, uvoz, izvoz ter tranzit radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva

Dovoljenje je potrebno pridobiti za radioaktivne odpadke in izrabljeno jedrsko gorivo, če presegajo ravni izvzetja iz Uredbe o sevalnih dejavnostih.

Spodaj opisani način pridobitve dovoljenja se ne uporablja za pošiljke virov sevanja, ki se več ne uporabljajo in ki so namenjeni dobavitelju ali proizvajalcu virov sevanja ali v odobreni objekt, pošiljke radioaktivnih snovi, ki se v procesu predelave pridobijo za nadaljnjo uporabo in čezmejne pošiljke odpadkov, ki vsebujejo le naravno prisotne radioaktivne snovi, ki ne izvirajo iz sevalne dejavnosti.

Navodila za oddajo vloge

Obrazec vložite pri Upravi za jedrsko varnost (URSJV).

Za oddajo vloge potrebujete: 

 • za pošiljke radioaktivnih odpadkov izpolnjen obrazec A-1 [sloang] ali

 • za pošiljke izrabljenega goriva izpolnjen obrazec B-1 [sloang] in

 • morebitne dodatne informacije, ki jih lahko zahtevajo upravni organi držav, ki so udeležene pri pošiljki.

Stroški postopka: /

Podatki, ki jih bo upravni organ sam pridobil: soglasja drugih držav, ki so udeležene pri pošiljki

Pravna podlaga: 127. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva

Predviden rok za odločitev: do 60 dni

Drugi obrazci, ki jih je potrebno izpolniti pri pošiljanju radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva in niso sestavni del vloge za pridobitev dovoljenja:

 • obrazec (opis pošiljke/seznam tovorkov)
  • za pošiljke radioaktivnih odpadkov A-5 [sloang]
  • za pošiljke izrabljenega goriva B-5 [sloang]
 • obrazec (potrdilo o prejemu pošiljke)
  • za pošiljke radioaktivnih odpadkov A-6 [sloang]
  • za pošiljke izrabljenega goriva B-6 [sloang]