Skoči do osrednje vsebine

Vloga za pridobitev dovoljenja za prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi

Dovoljenje za prevoz radioaktivnih in jedrskih snovi je potrebno pridobiti za prevoz po izrednem dogovoru, prevoz tovorkov vrste B(M), ki ne ustrezajo zahtevam v zvezi s temperaturnim območjem ali katerih izvedba zagotavlja občasno nadzorovano zračenje, prevoz tovorkov vrste B(M) z radioaktivnimi snovmi, katerih aktivnost presega najmanjšo od vrednosti 3000A1 ali 3000A2 oziroma 1000 TBq (A1 in A2 so vrednosti aktivnosti določene s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga) in prevoz tovorkov s cepljivimi snovmi, če vsota varnostnih indeksov kritičnosti v posameznem tovorku presega 50.

Dovoljenje ni potrebno za prevoz tistih radioaktivnih snovi, za katere ni predvideno dovoljenje v predpisih iz 3. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga. Dovoljenje prav tako ni potrebno za prevoze, ki jih opravljajo slovenska vojska, policija ali civilna zaščita za lastne potrebe, pri tem pa se morajo izvajati varnostni ukrepi oziroma spremstvo.  

Navodila za oddajo vloge

Izpolnjen obrazec z obveznimi prilogami vložite pri Upravi za jedrsko varnost (URSJV).

Za oddajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen obrazec SVM-ODE6 [docx], ki je bil sestavljen na URSJV (ni obvezen),

 • podatke o proizvajalcu, pošiljatelju, prevozniku in prejemniku,

 • številko Združenih narodov (UN številka),

 • podatke in potrdila, ki so določena v predpisih iz 3. člena Zakona o prevozu nevarnega blaga,

 • podatke o količini, kemični in fizikalni sestavi,

 • navedbo prevozne poti,

 • navedbo kraja raztovarjanja,

 • čas začetka in predviden čas zaključka prevoza,

 • čas in kraj, ki sta predvidena za postanke,*

 • podatke o vozilu in vozniku za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu,*

 • dodatna dokazila, ki jih lahko zahteva upravni organ.

*pri zahtevah za izdajo dovoljenja za več prevozov v določenem obdobju, podatkov iz teh alinej ni potrebno navajati

Stroški postopka: 22,60 EUR / 18,10 EUR (elektronsko). Znesek upravne takse se nakaže na podračun Banke Slovenije. Pri izvrševanju plačila je treba upoštevati naslednje podatke:

 • koda namena: GOVT
 • namen plačila: Dovoljenje za prevoz
 • naziv banke: Banka Slovenije
 • naziv prejemnika: Uprava RS jedrsko varnost
 • naslov prejemnika: Litostrojska cesta 54, Ljubljana
 • številka vplačilnega računa (IBAN): SI56 0110 0100 0315 637
 • SWIFT/BIC: BSLJSI2X
 • model in sklicna št. (referenca): 11 25631-7111002

Podatki, ki jih bo upravni organ sam pridobil: /

Pravna podlaga: 22. in 23. člen Zakona o prevozu nevarnega blaga 

Predviden rok za odločitev: do 60 dni