Skoči do osrednje vsebine

Informativni izračun za pravice iz javnih sredstev

Izdajanje informativnih izračunov za letne pravice iz javnih sredstev

Z mesecem junijem 2021 so Centri za socialno delo pričeli z izdajo informativnih izračunov pri podaljšanju t. i. letnih pravic (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in subvencija kosila).

Informativni izračun

Informativni izračun se izda pri preverjanju izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje letne pravice, če informacijski sistem to omogoča na avtomatiziran način.

Namen informativnega izračuna je, da se osebi omogoči čimprejšnje izvrševanje pravic, do katerih je upravičena. Z informativnim izračunom se začasno odloči o upravičenosti do pravice, njeni višini in obdobju upravičenosti.

Informativni izračun ima enako vsebino kot odločba in je vročen na enak način, kot se vročajo odločbe za pravice iz javnih sredstev (navadno vročanje z dostavo v hišni predalčnik). Šteje se, da je vročitev opravljena 21. dan od dneva odpreme, ki je označen na informativnem izračunu.

Pravica se začne izvrševati z dnem odpreme informativnega izračuna in vložen ugovor ne zadrži izvrševanja informativnega izračuna.

Ugovor zoper informativni izračun

V primeru, da se oseba ne strinja z ugotovitvijo v informativnem izračunu, lahko poda UGOVOR.

Rok za vložitev ugovora je 15 dni od dneva vročitve. Ugovor se vloži na centru za socialno delo, ki je izdal informativni izračun in bo o ugovoru tudi odločil.

Zoper odločitev centra za socialno delo o ugovoru, je možna pritožba. Če oseba ne vloži ugovora, se informativni izračun šteje za dokončno odločbo centra za socialno delo. Oseba, ki zoper informativni izračun ni ugovarjala, nima pravice do pritožbe.

 

Za prvo priznanje pravic in sporočanje sprememb je še vedno potrebno oddati vlogo na pristojni center za socialno delo.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakonodaja