Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi

Poročilo predložijo investitorji – povzročitelji gradbenih odpadkov najpozneje 15 mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3 mesece po pridobitvi uporabnega dovoljenja, če je bilo za gradnjo objekta pridobljeno uporabno dovoljenje pred tem rokom. Če gradnja traja več kot tri leta, mora investitor poročilo predložiti po zaključku vsakega tretjega leta gradnje in zaključno poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi 15 mesecev po koncu gradnje ali najpozneje 3 mesece po pridobitvi uporabnega dovoljenja, če je bilo za gradnjo objekta pridobljeno uporabno dovoljenje pred tem rokom.