Skoči do osrednje vsebine

Aplikacije za izvajalce elaboratov s področja katastra nepremičnin in gospodarske javne infrastrukture

Informacijski sistem kataster (ISK)

Informacijski sistem kataster (ISK) zagotavlja izvajanje nalog po Zakonu o katastru nepremičnin (ZKN) in vodenje podatkov katastra nepremičnin, evidence državne meje, registra prostorskih enot in registra naslovov. Omogoča informacijsko podporo za integrirano izvajanje vseh postopkov po ZKN. Zagotavlja povezano poslovanje vseh, ki izvajajo katastrske postopke po ZKN.

Pooblaščeni geodeti, sodni izvedenci geodetske stroke in pooblaščeni projektanti v ISK pridobivajo podatke katastra nepremičnin in povezanih evidenc, ki jih potrebujejo za izvedbo inženirskega dela katastrskih postopkov, v istem sistemu poskrbijo za objavo katastrskih postopkov in vpis elaboratov. Zaposleni na Geodetski upravi pa v ISK vodijo upravni del katastrskih postopkov.

ISK tudi prevzema podatke drugih nepremičninskih evidenc, ki so pomembni za izvajanje katastrskih postopkov ter pripis teh podatkov (lastništvo, rastiščni koeficient…) na nove parcele oz. stavbe in dele stavb.

Informacijski sistem katastra gospodarske javne infrastrukture (IS ZKGJI)

Izdelovalci elaboratov sprememb gospodarske javne infrastrukture (GJI) in omrežnih priključnih točk (OPT), upravljavci GJI in OPT in izvajalci GJI preko aplikacije IS ZKGJI pridobivate podatke o objektih GJI in OPT, ki jih potrebujete za izvedbo elaboratov sprememb na objektih GJI in OPT.

Podatki o objektih GJI se lahko pridobijo preko grafičnega okna ali pa preko matične številke upravljavca ali izvajalca po posamezni vrsti GJI.

Izvoz oz. pridobljeni podatki so v formatu geojson.

Več informacij o pogojih za dostop do aplikacije.