Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje 5.005.971 31.12.2023
Ureditev ceste na Rogli 3.400.000 v pripravi
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 11 konzorcij Celje 2.278.240 30.09.2023
Vizija Pohorje 2020 - Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju 2.182.742 30.06.2023
Prizidava in rekonstrukcija vrtca Zreče 1.940.000 2022-2024
Sanacija usadov cesta Rogla od km 13,000 do km 14,000 1.770.000 v pripravi
Ureditev ceste skozi Stranice 1.349.899 v pripravi
Gradnja ceste Zreče Mavhar 563.711 v pripravi
Projekt "Razstrupljanje v Turistični destinaciji Rogla Pohorje" 286.950 realizirano
Sanacija plazenja in obnova vozišča »Boharina« na cesti Pesek – Rogla - Zeče v km 5,975 261.925 realizirano
Ureditev območja avtobusnih postajališč "Beli potok Laznik" na državni cesti Stranice – Višnja vas 254.856 realizirano
Vzdrževalna dela za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin - Cerkev sv. Neže na Brinjevi gori v župniji Zreče 71.236 2021-2022
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (plaz Resnik 1) zaradi neurja s poplavami julija 2019 66.212 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Dom starejših Zreče - koncesija za 128 postelj 31.12.2023
Sanacija usadov cesta Rogla od km 14,000 do km 15,000 v pripravi
Regijska kolesarska pot Vojnik-Stranice-Zreče v pripravi

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje 1.312.713

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.