Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Rekonstrukcija ceste Zidani most - Radeče, od km 0,650 do km 1,880 5.557.854 v gradnji
Investicija v proizvodno-skladiščni objekt; upravičenec: Baron international trgovina d.o.o.. 1.098.375 realizirano
Ureditev hodnika za pešce ob državni cesti G1-5/0360 od km 0.260 do km 0.500 in ob lokalni cesti 342051 od km 0.000 do km 0.333 v naselju Radeče 423.097 2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Radeče 362.700 30.09.2023
Modernizacija odseka Ljubež v Lazih – Radeče 146.657 realizirano
Gotska arhitektura cerkvenega kompleksa Svetih Treh kraljev na Brunku v župniji Radeče - izvedba odvodnjavanja in hidroizolacije 37.237 2021-2022
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Radeče 4.194 december 2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 4.970

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.