Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Rekonstrukcija ceste Zidani most - Radeče, od km 0,650 do km 1,880 5.557.854 v gradnji
Investicija v proizvodno-skladiščni objekt; upravičenec: Baron international trgovina d.o.o.. 1.098.375 realizirano
Ureditev hodnika za pešce ob državni cesti G1-5/0360 od km 0.260 do km 0.500 in ob lokalni cesti 342051 od km 0.000 do km 0.333 v naselju Radeče 423.097 2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Radeče 362.700 30.09.2023
Modernizacija odseka Ljubež v Lazih – Radeče 146.657 realizirano
Gotska arhitektura cerkvenega kompleksa Svetih Treh kraljev na Brunku v župniji Radeče - izvedba odvodnjavanja in hidroizolacije 37.237 2021-2022
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Radeče 4.194 december 2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 4.970

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.