Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Dozidava in rekonstrukcija OŠ Jurija Vege Moravče 6.246.000 2022-2023
Izvedbena pogodba na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Izvedbena pogodba na objektih vodne infrastrukturena območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Rekonstrukcija kulturnega doma Moravč 947.771 31.12.2022
Izvedbena pogodba na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - srednja Sava 477.000 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Moravče 458.800 30. 9. 2023
Ureditev križišča ter para AP Drtija na državni cesti R2-415/1216 Želodnik – Drtija in odseka R2-415/1217 Drtija –Izlake 424.123 realizirano
Izvedbena pogodba na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav nov. 2019 - srednja Sava 297.000 realizirano
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot NMP zdravstvenega doma Moravče 10.673 december 2021
Vrednost vseh projektov 11 milijonov

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.