Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Dozidava in rekonstrukcija Osnovna šola Jurija Vege Moravče 6.246.000 2022-2023
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Energetska Sanacija OŠ Jurija Vege 953.907 1.03.2023
Rekonstrukcija kulturnega doma Moravč 947.771 31.12.2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Moravče 458.800 30.09.2023
Ureditev križišča ter para AP Drtija na državni cesti Želodnik – Drtija in Drtija – Izlake 424.123 realizirano
Grad Tuštanj pri Moravčah: obnovitvena dela 84.285 2022
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Moravče 10.673 realizirano
Prenos spretnosti izdelovanja rož iz krep papirja 4.550 2021

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.