Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Novogradnja enote Kozje v domu starejših občanov Šmarje pri Jelšah
3.740.000 december 2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 12 konzorcij Šmarje pri Jelšah 2.989.320 30.09.2023
Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste Podsreda - Brestanica 2.412.185 2022
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) in sanacija plazu zaradi neurja s poplavami 22. junija 2019 460.000 realizirano
Ureditev državnih kolesarskih povezav v Savinjski regiji: odsek Podsreda - Železno 363.299 2022
Sanacija občinske infrastrukture po neurju s poplavami 3.-6.avgust 2020 259.995 30.10.2022
Sanacija plazu Zagorje 119.158 realizirano
Sanacija vozišča na cesti Lesično-Podsreda 97.361 realizirano
Sanacija plazu zaradi poplav 11.-13.decembra 2017 20.331 realizirano
Obnova ometov v prezbiteriju in menjava stavbnega pohištva v prezbiteriju v Cerkvi Marije sedem žalosti na Gradišču nad Podsredo 18.417 2021-2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 236.734

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.