Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo Mokraška vas - Spodnja Idrija 10,4 milijona 2023
Popotresna obnova - potres 2004 (obdobje 2020-2022) 6.900.000 30.12.2022
Rekonstrukcija ceste Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija od km 19.500 do km 20.500 2.362.760 v gradnji
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Idrija 1.496.520 30.09.2023
Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina - Lokavec 1.335.594 2023
Izvedba podpornih zidov na lokalne ceste Likarica - Rebro - Godovič zaradi popolne zapore državne ceste 350.244 realizirano
Sanacija usada na cesti Pečnik (Marof) - Žiri na km 3,800 337.695 realizirano
Sanacija ravne strehe telovadnice Gimnazije Jurija Vege Idrija. 266.880 2021-2022
Policijska postaja Idrija - sanacija pločevinaste strehe 114.000 2022-2023
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (nakup knjižničnega gradiva) 44.644 2020–2021
Jožefov jašek - izvedba vzdrževalnih del v Občini Idrija 43.815 2021-2022
Nakup opreme za filmsko gledališče Idrija 42.232 realizirano
Zaključek obnove lesene plastike v Cerkvi Svetega Tomaža na Vrsniku v župniji Ledine 37.900 2021-2022
Obnova kulturnega spomenika domačija Šturmajce v Občini Idrija 29.091 2021-2022
Celostna obnova domačije Za Lamovjem 27.083 2021-2022
Obnova strehe na hiši slikarja Jurija Tavčarja v Idriji 21.092 2021-2022
Obnova kotlovnice v objektu Okrajnega sodišča v Idriji- sofinanciranje 15.000 realizirano
Sanacija vlage, ureditev drenaže ob objektu in odvodnjavanje Rudarske hiše, Mestni muzej Idrija 9.107 2021-2022
Bolnica Franja – sanacija strehe barake za ranjence, Mestni muzej Idrija 7.302 2021-2022
Obnova domačije v Občini Idrija 5.500 realizirano
Projekt oživljanje klekljarske dediščine Čipke Idrija (Društvo Klekljaric Idrijske Čipke) 3.991 2021
Komplet videokonferenčne in pripadajoče opreme za malo razpravno dvorano na Okrajnem sodišču Idrija 3.974 realizirano

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo 3.969.984
Sredstva za podporno okolje za delovanje na področju kulture 2037 28.800

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.