Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Ureditev državne ceste Šentjakob – Ribče ob naselju Senožeti (ureditev pločnika, preplastitev vozišča, itd.) 1.989.487 realizirano
Ureditev križišča Videm na cesti Šentjakob – Ribče 716.102 realizirano
Obnova vozišča na cesti Šentjakob - Ribče od km 2,500 do 3,500 304.585 realizirano

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.