Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana na Novo mesto (Birčna vas)–Ivančna Gorica (DPN) 654,7 milijona 2028-2031
Rušitev in novogradnja dela objekta Osnovne šole Loka Črnomelj 12,1 milijona 2022-2024
Sofinanciranje uvedbe programa sistemskih merilnih in stikalnih rešitev za eMobility in industrijo WM3M4 in IMPACT, Iskra d.o.o. 4.065.000 2021
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe - Občina Črnomelj 3.563.466 31.12.2023
Dograditev Osnovne šole Dragatuš 3.159.100 2022-2024
Rekonstrukcija in preureditev trakta A v Domu starejših Črnomelj 1.363.229 30.06.2023
Rekonstrukcija ceste Dolenjci – Adlešiči – Žuniči od km 4.900 in km 8.700 1.138.835 realizirano
Regionalna kolesarska povezava Črnomelj - Kanižarica 906.200 2022
Prizidek k centralni stavbi za potrebe delavnice Varstveno delovnega centra Črnomelj 860.000 december 2022
Obnova vozišča po postopku hladne reciklaže na cesti Brezovica-Kanižarica od km 16.200 do km 17.075 579.802 realizirano
Projekt spodbud za stroje za sečnjo, zgibne prikoličarje, vključno s kombiniranim strojem za sečnjo in prevoz 387.131 30.06.2023
Razvoj turističnih produktov in digitalizacija kulturne dediščine v Beli krajini. 286.950 realizirano
Ureditev zunanjščine župnijske cerkve sv. Petra v župniji Črnomelj 84.905 2021-2022
Obnova gradu Črnomelj 75.138 2022
Knjižnica Črnomelj (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 43.119 2020–2021
Obnove Hiše Deskova vas 21 v Občini Črnomelj 38.376 2021-2022
Restavriranje dekorativnih in figuralnih poslikav iz 17. stoletja v cerkvici Svetega Mihaela v Damlju v župniji Vinica 26.300 2021-2022
Obnova Stoničevega gradu v Črnomlju 22.622 2021-2022
Sanacijska dela na delu dvorca Turn pri Dragatušu v Občini Črnomelj 16.351 2021-2022
Obnovitvena dela na Plutovem skednju 11.514 2021-2022
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 8.256 30.09.2023
Sofinanciranje izgradnja novega kanalizacijskega priključka za Okrajno sodišče v Črnomlju - sofinanciranje 7.000 2022
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Črnomelj 2.998 realizirano
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 30.09.2023

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe 1.584.170
Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 1.363.229
Regionalna kolesarska povezava Črnomelj - Kanižarica 400.000
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 300.000
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj avtomatskega sistema za proizvodnjo 80% etanola za omogočanje lokalne samooskrbe z razkužili 185.001

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.