Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge Ljubljana-Brezovica 67,6 milijona 2021–2023
Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2.sklop 14,5 milijona maj 2022
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice 10,9 milijona 31.12.2023
Obnovitev mokrotnih habitatov in infrastrukture za interpretacijo ohranjanja narave in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju 4.126.451 realizirano
Prizidek Osnovne šole Preserje 1.569.000 realizirano
Ureditev ceste Podpeč – Ig skozi Jezero 1.156.539 2022
Celovita energetska prenova Energetska Sanacija stavb v lasti občine Brezovica 846.258 v izvajanju
Preureditev križišča " Apnenica "na cesti Vrhnika - Podpeč na km 15.752 257.079 realizirano
Ureditev ceste Podpeč – Rakitna od km 0.00 do km 0.090 z navezavo na preurejeno križišče »Apnenica« 97.273 realizirano
Obnova vozišča, cesta Podpeč - Rakitna, od km 1.190 do km 1.312 71.254 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice 3.695.999
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 719.320
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 99.225

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.