Skoči do osrednje vsebine

 • Kategorija

  Zaščitna oprema

 • Slika
  Zaščitna maska IVROU

  Embalaža zaščitne maske IVROU

 • Opis izdelka (tip/oznaka)

  IVROU SELF-PRIMING FILTER RESPIRATOR, IRYS-01, FFP2, HLB20200906W

 • Proizvajalec

  Guangzhou Carrot Mall Network Technologies Co., Ltd.

 • Uvoznik

  UNIMAMA B.V., Netherlands

 • Distributer

  Goričanka podjetje za trgovino, turizem in gostinstvo Trdkova d.o.o., Trdkova 54, 9263 Kuzma

 • Vrsta tveganja
  Zdravstveno tveganje / drugo
 • Država porekla

  Kitajska

 • Opis nevarnosti

  Iz RAPEX obvestila A12/00591/21 izhaja, da je bilo za masko IVROU, SELF-PRIMING FILTER RESPIRATOR, IRYS-01, FFP2, ugotovljeno, da je skupna filtracijska učinkovitost nezadostna. Zaradi tega proizvod ne izpolnjuje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, kar ima lahko za posledico, da uporabnik, v kombinaciji z drugimi priporočenimi ukrepi, morda ne bo ustrezno zaščiten. Proizvod ne izpolnjuje zahtev Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS in standarda SIST EN 149:2001+A1:2009.

 • Ukrep

  Slovenski distributer je prostovoljno umaknil proizvod iz prodaje in izvedel prostovoljni odpoklic proizvoda s trga.

   

 • Priporočila uporabniku

  Končni uporabnik naj maske ne uporablja. Lahko jo vrne prodajalcu, kjer jo je kupil in zahteva vračilo kupnine.