Skoči do osrednje vsebine

 • Kategorija

  Oblačila, tekstil in modni izdelki

 • Slika
 • Seznam izdelkov

  TIENS odeja za boljše počutje

 • Opis izdelka (tip/oznaka)

  TIENS odeja za boljše počutje vsebuje tkanino z dodanim mineralom turmalin, ki lahko vsebuje naravne radionuklide, ki so sevalci alfa/beta/gama ionizirajočega sevanja.

 • Podatku o vzorcu

  Uprava za jedrsko varnost (URSJV) je testirala izdelek Odeja TIENS, ki je vseboval mineral turmalin. Izmerjena aktivnost izdelka je bila nad mejnimi vrednostmi predvidenimi za splošno uporabo, zato uporaba radiološko ni upravičena.

 • Proizvajalec

  Skupina Tiens (Tiens Group), Kitajska

 • Dobavitelj

  Tianshi 2020 d.o.o., Brilejeva ulica 12, 1000 Ljubljana

 • Uvoznik

  Tianshi 2020 d.o.o., Brilejeva ulica 12, 1000 Ljubljana

 • Pooblaščeni zastopnik

  Tianshi 2020 d.o.o., Brilejeva ulica 12, 1000 Ljubljana

 • Vrsta tveganja
  Zdravstveno tveganje / drugo
 • Država porekla

  Kitajska

 • Opis nevarnosti

  TIENS odeja za boljše počutje vsebuje radioaktivni mineral turmalin, zato lahko pride do zunanje obsevanosti ali preko vnosa v telo do notranje obsevanosti uporabnikov s čimer se poveča možnost škodljivih vplivov sevanja na zdravje. Proizvod ne izpolnjuje zahtev Direktive Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom.

 • Ukrep

  Izdana odločba za umik izdelkov iz prodaje.

 • Priporočila uporabniku

  Potrošnikom svetujemo, da TIENS odeje za boljše počutje ne kupujejo, v primeru, da so jo že kupili, naj jo zavržejo ali vrnejo prodajalcu. Priporočeno je odlaganje med komunalne odpadke v zatesnjeni embalaži.