Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Sanacija puščanja pare na tesnilu HP TU z metodo Furmanite

20. 05. 2021

1

Sanacija puščanja pare na regulacijski levi strani, GEN levi  in desni strani HP turbine z metodo Furmanite.

Začasno napajanje gradbiščnih porabnikov za izgradnjo DSB

14. 05. 2021

1

Začasni priklop gradbišča DSB za namen dobave  električne energije  porabnikov potrebnih za izvedbo del na gradbišču.

Začasna sanacija puščanja na 2-1/2" TD liniji za ventilom EX-20516

06. 05. 2021

1

Začasna sanacija puščanja cevi na kolenu za ventilom 20516.

IA za ventil FCV205

03. 05. 2021

1

Zagotovitev napajanja IA zraka komponent ventila FCV205 iz obeh IA prog.

Priklop AE kompresorja na IA sistem

01. 05. 2021

1

Nadomeščanje  AE900CPR-001 do dokaza izpada  IA904CPR-003, ki ga ni bilo mogoče  dokazati v RE21.

Vgradnja sistema Live Loading na ventil CV-27000

01. 05. 2021

1

Vgradnja sistema tesnenja vretena ventila LIVE LOADING ventila CV- 27000.

Pripravljalna dela za izvedbo spremembe. 1007-XI-L Phase 5, Severe Accident Monitoring of Radioactive Release from PCFV

01. 05. 2021

1

Izvedba pripravljalnih del na izvedeno spremembo 1007-XI-L faze 5. 

Priklop na obstoječi DD sistem po DMP 1024-BS-L

01. 05. 2021

1

Izvedba priklopa novega dela DD sistema na obstoječi DD sistem preko ventila 44688 v CCB zgradbi.

Pripravljalna dela za izvedbo temeljne plošče zgradbe suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva

01. 05. 2021

1

Izvedba pripravljalnih del na izvedeno spremembo 1217-AB-L.

Vgradnja sistema Live Loading na ventila EX-20542 in EX-20543

30. 04. 2021

1

Vgradnja sistema tesnenja  vretena ventila LIVE LOADING na ventila EX- 20542 in EX20543.

Začasna povezava med IA progo A in B

30. 04. 2021

1

Zagotovitev zraka IA porabnikov na progi B iz proge A v času izolacije proge B zaradi del na ventilu 14792.

Začasno napajanje razsvetljave v BB1 v času izklopa zbiralke MD1

29. 04. 2021

1

Zagotovitev začasnega napajanja razsvetljave v BB1 v času izklopa zbiralke MD1.

Začasno napajanje elektro opreme nadaljevanje spremembe 1145-MS-L

25. 04. 2021

1

Zagotovitev začasnega napajanja opreme za navarjanje crossunder cevovoda v RE21.

Implementacija sprememb, ki izhajajo iz novih zahtev ELES-a

24. 04. 2021

1

Implementacija sprememb na PDEH sistemu po uvedbi ELES-ovih ukrepov Načrta ohranitve Sistema in Načrta za ponovno vzpostavitev Sistema.

Sprememba vira napajanja rezervoarja FP102TNK-001

23. 04. 2021

1

Zamenjava vira vode za dopolnjevanje FP rezervoarja iz vodovodne vode na čistejšo PW vodo.

Tipka za premostitev FHSCFB01 zobniškega končnega stikala GS33 v času vnosa goriva

21. 04. 2021

1

Zagotovitev lažjega upravljanja s stikalom GS33 v času vnosa goriva v reaktor.

Postavitev, detekcija in signalizacija puščanja ter odstranitev tesnilnega pokrova

21. 04. 2021

1

Zagotovitev del na primarnem sistemu pri različnih nivojih RCS, med tem, ko ostane reaktorski bazen napolnjen z vodo.

Priključitev tesnilnih pokrovov (Nozzle Dams) na IA in električno napajanje

20. 04. 2021

1

Namestitev tesnilnih pokrovov med izvajanjem ECT pregleda U-cevi uparjalnikov in pregleda "divider plate-a".

Podaljšanje odzračevalnih linij ventilov 10975 in 10976

20. 04. 2021

1

Podaljšanje odzračevalnih linij ventilov 10975 in 10976 z namenom izboljšanja dostopa in zato lažjega periodičnega odzračevanja AF Sistema.

Blokiranje FCV6884 v odprto pozicijo ob izklopu 125VDC proge B

18. 04. 2021

1

Zagotavljanje prepihovanja prostorov kontrolne točke v času izklopa zbiralke 125V DC proge B.