Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Vgradnja EMI supresorjev na kontaktorje za RM01, RM11 in RM12

22. 06. 2020

1

Vgradnja EMI supresorjev na kontaktorje za RM01, RM11 in RM12.

Izpiranje vročega delca ob ventilu 11541

18. 06. 2020

1

Izpiranja vročega delca ob ventilu 11541

Začasna odstranitev stebra javne razsvetljave 19.1

16. 06. 2020

1

Omogočiti izvedbo cevne instalacije za potrebe izgradnje operativnega podpornega centra.

Umiritev delovanja ventila FCV552 (ZKP 2020-866)

02. 06. 2020

1

Umiritev delovanja ventila FCV552.

Sanacija puščanja na ventilu 55657 z objemno posodo

27. 05. 2020

1

Sanacija puščanja na ohišju ventila 55657.

Hlajenje zraka v prostorih IB024 in IB025

26. 05. 2020

1

Ohlajanje zraka v prostorih IB024 in IB025.

Zamenjava kontrolnih panelov

18. 05. 2020

1

Zamenjava kontrolnih panelov pršilnih sistemov za oglene filtre: VA181PLM-01A (FCV7485D), VA181PLM-01B (FCV7485E), VA441PLM-01A (FCV7485F), VA441PLM-01A (FCV7485G).

Odzračevanje SOB črpalke

29. 04. 2020

1

Odzračevanje SOB črpalke preko 60147 ventila in omogočanje zalivanja SOB črpalke preko BOP/EOP črpalke.

Odstranitev SARO-002 in SARO-003 iz linije za dogrevanje

20. 03. 2020

1

Odstranitev SARO-002 in SARO-003 iz linije za dogrevanje.

Vgradnja ventilov za prepihovanje FE1094

17. 03. 2020

2

Namen merilne zanke F1094 je merjenje pretoka plinov pri odplinjevanju rezervoarja za regulacijo prostornine. Indikacija pretoka in alarm je na lokalnem panelu v pomožni zgradbi in na PIS-u. Merilno zanko sestavljajo 4 elementi. Element FE1094 vsebuje senzor in je edina komponenta izpostavljena kondenzu v ceveh. Med obratovanjem odplinjevanja rezervoarja za regulacijo prostornine s sistemom obdelave odpadnih plinov lahko pride do zalitja tipala komponente FM1094 ali pa do kondenzacije vlage v samem FE1094. Za namen odstranjevanja vlage iz FE1094 se vgradita dva drenažna ventila pri samem FE za izpihovanje z dušikom. Vgradnja dveh novih ventilov za prepihovanje ne spreminja nobene projektne funkcije sistemom obdelave odpadnih plinov.
Pripravljalna dela v CCB in AB v OL31 za spremembo 1010-AF-L

28. 02. 2020

1

Pripravljalna dela v CCB in AB v OL31 za spremembo 1010-AF-L.

Vgradnja priključka za AE kompresor (oprema za obvladovanje težke nesreče) na sistem stisnjenega zraka (CA)

13. 02. 2020

2

NEK bo vgradila priključek za AE kompresor (oprema za obvladovanje težke nesreče) na sistem stisnjenega zraka (CA) zaradi vse večje porabe delovnega zraka, da bi zvišali zanesljivost samega CA sistema. Narejen je bil ZKP 2019-2416. Vgradil se bo nov 2" cevovod na CA sistem ter izolacijski ventil v IB. Sprememba ima vpliv na postopek SOP-3.2.402 "Sistem oskrbovalnega zraka", spremeni pa se USAR pretočni diagram D-302-243 (slika 9.3-1c).
Izvedba TPV na sklopu motorreduktor-črpalka FW105PMP-001 s kontrolo balansa sklopk

20. 12. 2019

1

Začasno odpravljen zemeljski stik na AS sistemu - nadaljevalne aktivnosti

18. 12. 2019

1

ZM št. 19-50 namenjena iskanju zemeljskega stika. Nadaljevanje iskanja zemeljskega stika v omari LD22 UNIT1B bo potekalo v RE21.
Zagon motorja in multiplikatorja FW črpalke #1

13. 12. 2019

1

Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2019

12. 12. 2019

2

Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.
Rušitev meteorološkega stolpa 70m

09. 12. 2019

1

Izvedba modifikacije 1220-VA-L na varnostni opremi

02. 12. 2019

1

Zamenjava ventila načrtovana za RE21.
Kondicioniranje CZ baterij

22. 11. 2019

1

S spremembo se zagotovi napajanje in vzdrževanje kapacitete baterij CZ enot, ki napajajo krmilnike ekspanzijskih ventilov na hladilni enoti v rezervi. Obenem se bo omogočilo napajanje podatkovne povezave za prenos podatkov iz CZ PLC na PIS za potrebe vzdrževalnih del.
Zamenjava časovnih relejev za DG sekvenco

22. 11. 2019

1

S spremembo se zaradi poteka življenjske dobe zamenjajo releji in interno ožičenje v omarah kabinetov CB103RCKK202 in CB103RCKK402. Krmilne funkcije in nastavitve časovnih relejev se ohranijo.