Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Pripravljalna dela v CCB in AB v OL31 za spremembo 1010-AF-L

28. 02. 2020

1

Pripravljalna dela v CCB in AB v OL31 za spremembo 1010-AF-L.

Vgradnja priključka za AE kompresor (oprema za obvladovanje težke nesreče) na sistem stisnjenega zraka (CA)

13. 02. 2020

2

NEK bo vgradila priključek za AE kompresor (oprema za obvladovanje težke nesreče) na sistem stisnjenega zraka (CA) zaradi vse večje porabe delovnega zraka, da bi zvišali zanesljivost samega CA sistema. Narejen je bil ZKP 2019-2416. Vgradil se bo nov 2" cevovod na CA sistem ter izolacijski ventil v IB. Sprememba ima vpliv na postopek SOP-3.2.402 "Sistem oskrbovalnega zraka", spremeni pa se USAR pretočni diagram D-302-243 (slika 9.3-1c).
Izvedba TPV na sklopu motorreduktor-črpalka FW105PMP-001 s kontrolo balansa sklopk

20. 12. 2019

1

Začasno odpravljen zemeljski stik na AS sistemu - nadaljevalne aktivnosti

18. 12. 2019

1

ZM št. 19-50 namenjena iskanju zemeljskega stika. Nadaljevanje iskanja zemeljskega stika v omari LD22 UNIT1B bo potekalo v RE21.
Zagon motorja in multiplikatorja FW črpalke #1

13. 12. 2019

1

Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2019

12. 12. 2019

2

Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.
Rušitev meteorološkega stolpa 70m

09. 12. 2019

1

Izvedba modifikacije 1220-VA-L na varnostni opremi

02. 12. 2019

1

Zamenjava ventila načrtovana za RE21.
Kondicioniranje CZ baterij

22. 11. 2019

1

S spremembo se zagotovi napajanje in vzdrževanje kapacitete baterij CZ enot, ki napajajo krmilnike ekspanzijskih ventilov na hladilni enoti v rezervi. Obenem se bo omogočilo napajanje podatkovne povezave za prenos podatkov iz CZ PLC na PIS za potrebe vzdrževalnih del.
Zamenjava časovnih relejev za DG sekvenco

22. 11. 2019

1

S spremembo se zaradi poteka življenjske dobe zamenjajo releji in interno ožičenje v omarah kabinetov CB103RCKK202 in CB103RCKK402. Krmilne funkcije in nastavitve časovnih relejev se ohranijo.
Sprememba sekcije USAR 3A na strani 3A-28

11. 11. 2019

2

S spremembo je v USAR poglavje 3A dodana oznaka revizije 0 za RG 1.52, ker je ta bila uporabljena za projektiranje sistema za zaščito zadrževalnega hrama. Dodana pa je tudi navedba nadzorne zahteve NEK STS, ki je v skladu z revizijo 3 RG 1.52.
Vgradnja požarnih javljalcev v mobilne Diesel agregate in mobilni transformator

08. 11. 2019

1

S spremembo se vgradijo požarni javljalci v mobilne diesel agregate in mobilni transformator. V vsak prostor agregata oz. transformatorja se vgradi po vsaj 1 termični javljalnik na stropu in po 1 ročni javljalnik na dostopnem mestu zunaj kontejnerja.
Sanacija puščanja na čepu izza ventila 20507

08. 11. 2019

1

ZM št. 19-48 namenjena začasni sanaciji puščanja čepa izza ventila 20507. Okoli čepa se je zavarila posoda s 3/8" dranažnim priključkom. Trajna sanacija načrtovana v RE21.
Sanacija puščanja pare na ventilu 20508 z objemno posodo

08. 11. 2019

1

ZM št. 19-47 namenjena začasni sanciji puščanja ventila 20508, ki prepušča tudi v zaprti poziciji.
Vgradnja tlačnih indikatorjev na linije hladilne vode tesnil FW črpalke No.1

07. 11. 2019

1

ZM št. 19-46 namenjena vgradnji opreme z namenom verifikacije pretoka hladilne vode skozi tesnila FW črpalke št. 1
1029-RH-L, Krško RCS and CNT Alternative Cooling Design OL30 & RE19 Partial Installation (1029-RH-L Part 2)

30. 10. 2019

1

S spremembo se instalira del opreme za ARHR system.
Transition to Linux based BEACON-TSM version 7 - Phase 2

28. 10. 2019

1

Izvedba faze 2 prehoda na Linux based BEACON-TSM version 7: odstranitev testne platforme instalirane v fazi 1.
Zamenjava ventilov FP sistema v AB zgradbi med RE19

21. 10. 2019

1

Zagotovitev delovanja ventilatorjev VA441FAN-01B in 02B v času izvedbe modifikacije
1203-SG-L

19. 10. 2019

1

ZM št. 19-33 namenjena zagotovitvi breznapetostnega stanja v omari sekv. kabineta CB103RCKK402 in hkratnega delovanja ventilacijskih enot VA441FAN-01B in 02B.
Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 iz MCCD111 v času zamenjave
baterije, testiranja baterije
DC100BATJ301 ter izklopa
MD2

19. 10. 2019

1

ZM št. 19-15 namenjena zagotovitvi napajanja porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 iz MCCD111, s premestitvijo odklopnika DC101PNLJ301/1C-CKB iz celice 1C v calico 3A in uporabo trajno položenega kabla med obema celicama.