Skoči do osrednje vsebine

Ob katastrofalnih poplavah in plazovih je bil prvi odziv namenjen reševanju življenj. Aktiviran je bil Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Na pomoč ob ujmi in po njej so poleg aktiviranih sil zaščite, reševanja in pomoči še številni prostovoljci. Mednarodni odziv pri sanaciji posledic je bil hiter.
  • Domača pomoč

    Pomoč najhuje prizadetim območjem in prebivalcem ob ujmi in po njej so nudili poklicni in prostovoljni gasilci, Civilna zaščita, Slovenska vojska in Policija, gorski, jamarski in podvodni reševalci ter na tisoče prostovoljcev in številne humanitarne organizacije.

  • Mednarodna pomoč

    Slovenija je za pomoč zaprosila v okviru EU in v okviru zveze Nato. Pomoč po načelu vojska-vojski in na bilateralni ravni je Sloveniji nudilo več držav, druge so pomagale tudi v finančni obliki.