Skoči do osrednje vsebine

Sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN

Mehanizem celostne teritorialne naložbe (CTN) je namenjen uresničevanju ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Kohezijskega sklada. Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) deluje v vlogi posredniškega organa za izbor operacij CTN.

Predmet sofinanciranja so operacije trajnostne mobilnosti v 11 mestnih občinah, in sicer: Ljubljana, Maribor, Koper, Kranj, Celje, Novo mesto, Velenje, Nova Gorica, Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec. Projekte za sofinanciranje predlagajo mestne občine same na podlagi svojih trajnostnih urbanih strategij.

ZMOS v vlogi posredniškega organa na podlagi meril pripravi prvi izbor operacij. V drugi fazi Ministrstvo za infrastrukturo preverja postopke izbora operacij in ustreznost vlog ter predloži vlogo za odločitev o podpori, ki jo potrdi organ upravljanja, torej Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Iskalnik