Skoči do osrednje vsebine

Pomoč pri sanaciji najhujših poplav od začetka avgusta slovenskim pripadnikom Civilne zaščite in Slovenske vojske zagotavljajo tudi druge države. Slovenija je 6. avgusta 2023 preko mehanizma EU na področju civilne zaščite zaprosila za pomoč v mehanizaciji za odstranjevanje naplavin in zagotavljanja prevoznosti cest. Za odpravo posledic ujme je zaprosila tudi prek mehanizma zveze Nato za odzivanje na naravne in druge nesreče.

6. avgusta smo zaprosili za:

  • mehanizacijo za odstranjevanje naplavin in zagotavljanja prevoznosti cest: skupno 60 delovnih strojev različnih zmogljivosti (od 7,5 do več kot 17, 5 tone) z inženirsko enoto (preko EU mehanizma)
  • montažne mostove do 40 metrov: 20 preko EU mehanizma in 20 preko Nato mehanizma
  • pet (vojaških) helikopterjev z nosilnostjo do tri tone za prevoze
  • 200 vojakov za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (preko Nato mehanizma)

8. avgusta smo zaprli zaprosilo za helikopterje in osebje preko mehanizma NATO in 9. avgusta znižali potrebe po helikopterjih preko mehanizma EU iz pet na štiri. 

11. avgusta smo preko mehanizma EU zaprosili za 5.000 razvlažilnikov (1000 kosov za 100 kvadratnih metrov in 4000 kosov za 50 kvadratnih metrov). 

16. avgusta 2023 je Slovenija prek mehanizma EU zaprla zaprosilo za pomoč v obliki težke gradbene mehanizacije. 

17. avgusta je Slovenija preko mehanizma EU dodatno zaprosila za mobilno rešitev za vrtec (13 opremljenih mobilnih enot za namestitev otrok, dve opremljeni mobilni enoti za administracijo in osebje ter sanitarna komponenta). 31. avgusta je Slovenija  Evropskemu centru za nujni odziv (angleško Emergency Response Coordination Centre – ERCC) sporočila, da ponujena modularna rešitev za vrtec v Mengšu ni ustrezna. Zaprosilo prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite za tovrstno pomoč je Slovenija nato zaprla.

Na mednarodne enote, ki s težko mehanizacijo delujejo na območju Savinjske doline, je bilo naslovljeno zaprosilo za podaljšanje njihove napotitve tudi po 20. avgustu 2023. Nekatere države so se odzvale s podaljšanjem napotitve. 

Prek mehanizma EU na področju civilne zaščite je pomoč ponudilo enajst držav: Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina (BiH), Češka, Hrvaška, Italija, Francija, Nemčija, Poljska, Slovaška in Švedska.

Latvijska vlada je neposredno v slovenski proračun nakazala 50.000 evrov pomoči, Kraljevina Tajska pa 10.406,97 evrov.

Mednarodno pomoč usklajuje Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je v stalnem stiku z obema centroma v Bruslju.

Podporo pri koordinaciji mednarodne pomoči je zagotavljal tudi pooblaščenec iz ERCC, ki je bil napoten v Slovenijo 7. avgusta 2023 in je ostal do vključno 20. avgusta 2023. 

Pomoč zračnih zmogljivosti (helikopterji) ter pomoč vojske vojski usklajuje Slovenska vojska. 

Skupaj je vojaško pomoč ponudilo 12 držav: Avstrija, BiH, Češka, Hrvaška, Italija, Madžarska, Severna Makedonija, Nemčija, Poljska, Srbija, Španija in ZDA. Države so napotile v Slovenijo helikopterske in inženirske ekipe ter druge oblike vojaške pomoči.

Dnevno je bilo na prizadetih območjih od 2000 do 8000 sil zaščite, reševanja in pomoči, vključno z mednarodnimi ekipami. Po več kot treh tednih je še vedno dnevno aktivnih več kot 250 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske in približno 60 pripadnikov tujih oboroženih sil v različnih vlogah, ki na terenu delujejo skladno z usmeritvami Civilne zaščite. Naloge opravljajo še na več kot 10 območjih po vsej državi, med drugim v Prevaljah, Črni na Koroškem in Mežici, Lučah, Rečici ob Savinji in Nazarjih, v Domžalah in Kamniku. Na terenu so vsi razpoložljivi delovni stroji Slovenske vojske od buldožerjev, bagrov in kombinirk do več kot 20 kolesnih oklepnih vozil. Inženirsko podporo nudi tudi več tujih ekip iz BiH, Hrvaške, Makedonije, Madžarske in Srbije.

V povprečju je bilo na poplavljenih območjih na dan aktivnih pet helikopterjev Slovenske vojske, ki so od 4. do 16. avgusta naleteli 212 ur, prepeljali 510 oseb in 152 ton različnega tovora. Helikopterji tujih oboroženih sil so naleteli 195 ur, prepeljali 305 ton tovora in 675 oseb. Pomoč v obliki helikopterjev se konec avgusta počasi zaključuje, Hrvaška in Madžarska nudita razpoložljivost po enega helikopterja po potrebi.

Vsem se iskreno zahvaljujemo za solidarnost in pomoč.

Prejeta pomoč po državah

Države, ki so zagotovile pomoč Vrsta pomoči Prejem pomoči Poraba pomoči
Avstrija (bilateralna pomoč) Pomoč dveh helikopterjev s posadko od 9. 8. 2023 do 12. 8. 2023 Slovenija
Avstrija (preko EU mehanizma) Pomoč dveh bagrov in dveh dodatnih vozil z osebjem od 9. 8. 2023 do 24. 8. 2023 Območje Solčave
Bosna in Hercegovina (prek EU mehanizma) Pomoč šestih bagrov in 20 ostalih vozil z ekipami od 11. do 26. 8. 2023 prvi del enote (Federacija BiH),
od 12. do 31. 8. 2023 drugi del enote (iz Republike Srbske)
V Zgornji Savinjski dolini
Češka (preko EU mehanizma) Trije montažni mostovi 15. 8. 2023 ogled lokacij;
začetek del za prvi most 5. 9. 2023 - most odprt 11. 9. 2023; začetek del za drugi most 8. 9. 2023; dostava tretjega mostu predvidoma 15. 9. 2023;
potekajo tudi pogovori za četrti most
Črna na Koroškem, Mežica in Ljubno
Francija (preko EU mehanizma) Pomoč enote s težko mehanizacijo (dva bagra in šest dodatnih vozil) od 8. do 21. 8. 2023 prva ekipa
od 21. 8. do 5. 9. 2023 druga ekipa
Območje Rečice ob Savinji in Solčave
Ob reki Meži (Prevalje)
Hrvaška (bilateralna pomoč) Pomoč helikopterja s posadko 7. in 8. 8. 2023 Pomoč pri zajezitvi in utrditvi nasipov na reki Muri, zdaj v pripravljenosti
Hrvaška (preko EU mehanizma) Pomoč enote s težko mehanizacijo (štirje bagri in 12 dodatnih vozil) od 8. do 29. 8. 2023 V Zgornji Savinjski dolini
Hrvaška (preko EU mehanizma) En montažni most in ekipa za postavitev 10. 8. 2023 ogled lokacije, dodatni ogled lokacije 21. 8., začetek del 4. 9. 2023, odprtje mostu 7. 9. 2023 Lačja vas v Občini Nazarje
Italija (preko EU mehanizma) Pomoč petih bagrov in 15 dodatnih vozil od 11. do 19. 8. 2023 prvi del ekipe, od 12. do 26. 8. 2023 drugi del ekipe
Območje Škofje Loke zaprosilo Slovenije za podaljšanje napotitve za delovanje v Koroški regiji
Italija (preko EU mehanizma) Trije montažni mostovi 10. 8. (izvidniška enota), 16. 8. (izvidniška enota), 28. 8. (izvidniška inženirska enota), začetek del za prva dva mosta 1. 9. 2023, 4. 9. odprtje prvega mosta, postavitev drugega je predvidena konec septembra, tretjega pa 14. 10. Dobrova - Polhov Gradec,
Gornji Grad;
Črna na Koroškem
Madžarska (bilateralna pomoč) Pomoč enega do dveh helikopterjev s posadko 7. in 8. 8. 2023 Pomoč pri zajezitvi in utrditvi nasipov na reki Muri, zdaj na voljo glede na potrebe
Madžarska (bilateralna pomoč) Svetilke, vzmetnice, odeje, vzglavniki, prevleke, škornji, vreče za pesek, protipoplavne folije 12. in 13. 8. 2023 DLC Roje
Nemčija (preko EU mehanizma) Pripadniki sil civilne zaščite za pomoč pri odpravljanju hudih poplav z dvema bagroma in 16 dodatnimi vozili 7. - 9. 8. 2023 (3 ekipe) odhod 19. 8. 2023 Na območju Savinjske doline: okolica Rečice ob Savinji, Solčava in Luče
Nemčija (preko EU mehanizma) Dva montažna mostova in ekipa za postavitev 7. 8. 2023 ogled 11.-14. 8. 2023 montaža prvega mostu 15.-18. 8. 2023 montaža drugega mostu Postavitev obeh montažnih mostov v Prevaljah
Nemčija (preko EU mehanizma) Pomoč dveh helikopterjev CH-53 s posadko od 9. do 17. 8. 2023 Slovenija
Poljska (preko NATO mehanizma) Dva montažna mosta in ekipa za postavitev 10. 8. 2023 ogled lokacij
23. 8. 2023 dostava mostov in začetek del, odprtje prvega mosta 31. 8. 2023, drugega predvidoma 13. 9. 2023;
zaključek misije predvidoma 17. 9. 2023
Mežica
Gornji Grad
Severna Makedonija (preko NATO mehanizma) Pomoč vojaških enot Črna na Koroškem in Mežica
Slovaška (preko EU mehanizma) Pomoč štirih bagrov in štirih kamionov z ekipo 11. 8. 2023 ekipa z bagri, 28. 8. 2023 ekipa s 4 dodatnimi tovornjaki, z delom zaključijo predvidoma 14. 9. 2023 Območje Rečice ob Savinji
Slovaška (preko EU mehanizma) 20 razvlažilnikov 14. 8. 2023 ponujeno in sprejeto; dostavljeni predvidoma 12. 9. 2023
Srbija (bilateralna pomoč) Pomoč z dvema helikopterjema in s cisternami za gorivo in vodo od 10. 8. do 18. 8. 2023 Slovenija
Španija (preko NATO mehanizma) Pomoč težkega helikopterja CH-47 in podporno osebje od 8. 8. 2023 do 17. 8. 2023 Slovenija
Švedska Trije montažni mostovi predvidoma v mesecu septembru Predvidoma 2 mostova v Solčavi, 1 most v Črni na Koroškem
Ukrajina (bilateralna pomoč) Pomoč petih bagrov in 14 ostalih vozil z ekipami od 11. 8. 2023 do 28. 8. 2023 V Zgornji Savinjski dolini
Združene države Amerike (bilateralna pomoč) Pomoč inženirske izvidnice

Opomba: Podatki na dan 11. september 2023.

Dodatno so pomoč ponudile še naslednje države

Države, ki so tudi že ponudile pomoč Vrsta pomoči
Črna gora (bilateralna pomoč) Pomoč vojaških enot
Združene države Amerike (bilateralna pomoč) Pomoč pri dolgotrajni sanaciji
Izrael (bilateralna pomoč) Pomoč vojaških enot

Opomba: Podatki na dan 11. september 2023.