Skoči do osrednje vsebine

Projekt ROSE 2 »Readiness Of Slovenian E-invoicing 2« (2019-SI-IA-0006) je nadaljevanje projekta ROSE z namenom, da se z nadgradnjo standardiziranih dokumentov omogoči avtomatizirane procese poslovanja podjetij in javnega sektorja od naročila blaga in storitev, dobave, izstavitve računa vse do plačila, in sicer z elektronsko izmenjavo dokumentov preko varnih elektronskih poti.

Projekt ROSE 2 je bil sofinanciran na podlagi razpisa za pridobitev evropskih sredstev preko Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF). CEF Telecom je ključni instrument Evropske unije za podporo čezmejnim stikom med javnim sektorjem, podjetji in državljani, preko uporabe digitalne storitvene infrastrukture (DSI) in širokopasovnih omrežij.

Na projektu so sodelovali Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP), Gospodarska zbornica Slovenije, ZZI d.o.o., Mojdenar IT d.o.o. ter Vinibis d.o.o., ki je projekt koordiniral.

Projekt ROSE 2 se je pričel s 1. oktobrom 2019 in je bil uspešno zaključen 30. septembra 2020.

UJP je v okviru projekta ROSE 2 razvil naslednje rešitve:

  1. Obstoječi sistem za izmenjavo e-računov je nadgrajen z izmenjavo e-dokumentov (e-naročilnico, e-potrditvijo naročilnice in e-dobavnico) v novem standardu e-SLOG 2.0, ki je bil razvit v okviru tega projekta. S tem je UJP podprl izmenjavo e-dokumentov med proračunskimi uporabniki kot tudi izmenjavo e-dokumentov proračunskih uporabnikov z gospodarstvom.
  2. Obstoječa poslovna analitika za proračunske uporabnike je nadgrajena s statističnimi podatki o izmenjanih e-dokumentih ter z novo poslovno statistiko, namenjeno vsem ministrstvom, ki omogoča vpogled v statistične podatke izmenjanih e-računov, deležu plačanih prejetih e-računov in vpogled v statistične podatke o izmenjanih e-dokumentih, in sicer po proračunskih uporabnikih, ki sodijo v pristojnost posameznega ministrstva.
  3. Uporabnikom portala UJPeRačun in UJP odložišča velikih datotek je na voljo nov način dostopa in identifikacije prek sistema SI-PASS, ki je enotna točka za preverjanje identitete uporabnikov (državljanov, poslovnih subjektov, javnih uslužbencev).
  4. UJP je v okviru projekta ROSE 2 sodeloval tudi pri razvoju novega standarda za e-dokumente eSLOG 2.0, pri izvedbi nadgradnje obstoječega registra prejemnikov e-računov (Nacionalni register ePoslovanja), ki bo poleg e-računov podpiral tudi e-dokumente in pri promocijskih aktivnostih. V okviru promocijskih aktivnosti je bila ob zaključku projekta ROSE 2 organizirana e-konferenca kot največji e-dogodek v Sloveniji na temo e-poslovanja, na kateri je sodeloval tudi UJP.

Pozitivni učinki projekta ROSE 2:

  • Priprava standardiziranih e-dokumentov v novem standardu e-SLOG 2.0.
  • Racionalizacija in poenostavitev e-poslovanja.
  • Avtomatizacija poslovanja z e-dokumenti.
  • Zmanjševanje ogljičnega odtisa z brezpapirnim poslovanjem.
  • Povečevanje transparentnosti poslovanja in zmanjšanje tveganj za neracionalno porabo javnega denarja.

Poslovanje z e-računi in e-dokumenti predstavlja jasen primer, kako digitalne inovacije prinašajo merljive koristi pri učinkovitosti in zmanjšanju stroškov. Digitalne tehnologije spreminjajo naš svet. Čas je, da enotni evropski trg prilagodimo digitalni dobi.

Uporabne povezave:

Center za e-poslovanje
Gospodarska zbornica Slovenije