Skoči do osrednje vsebine

Krožno gospodarstvo je relativno nova paradigma, ki izhaja iz spoznanja, da je linearni gospodarski model preživet in da na planetu s končnimi viri neskončna raba surovin ni mogoča. Bistvo novega modela je, da izdelki, komponente in surovine skozi čas ohranjajo svojo uporabno in finančno vrednost. Prehod v krožno gospodarstvo lahko v prihodnosti ustvari številna delovna mesta, hkrati pa ohranja vedno redkejše vire, zmanjšuje vpliv njihove rabe na okolje ter odpadnim proizvodom daje novo vrednost. Gre za enega od pomembnejših modelov, ki zahteva vso našo pozornost.

O projektu Retrace - A Systemic Approach for Regions Transitioning towards a Circular Economy

Evropska komisija je konec leta 2015 predstavila sveženj ukrepov za prehod v krožno gospodarstvo. Za ta namen je zagotovila 5,5 milijarde evrov iz strukturnih skladov EU in 650 milijonov evrov iz programa Obzorje 2020. Z namenom čim hitrejše aktivne podpore procesu prehoda v krožno in s tem zeleno gospodarstvo ter povezave ukrepov in dejavnosti sektorskih politik, je tudi Slovenija oktobra lani sprejela Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo.

Ena od ključnih predpostavk prehoda v krožno gospodarstvo je tudi splošni sistemski pristop, tako na ravni oblikovanja razvojnih politik, kot tudi na področju oblikovanja proizvodnih procesom in ne nazadnje na ravni izdelka. Uporabo metode sistemskega pristopa spodbuja tudi projekt Retrace (A Systemic Approach for Regions TRAnsitioning towards a Circular Economy), ki je eden od 64 uspešnih projektnih predlogov, ki so bili v februarju 2016 izbrani za sofinanciranje na prvem razpisu programa Interreg Europe. 

Sodelujoči partnerji

Poleg Slovenije, ki edina sodeluje z nacionalnim organom, so v skupini projektnih partnerjev zastopane še organizacije iz Italije, Španije, Francije in Romunije:

 • Univerza Politecnico di Torino, Italija, vodilni partner,
 • Regija Piemont, Direktorat za regionalni sistem konkurenčnosti, Italija,
 • Fundacija Azaro, Baskija, Španija,
 • BEAZ – javno podjetje za spodbujanje podjetništva, Baskija, Španija,
 • APESA – združenje za okolje in varnost v regiji Akvitanija, Francija,
 • ESTIA – višja šola za napredno industrijsko tehnologijo, Francija,
 • Razvojna agencija regije Severo-vzhod, Romunija,
 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenija.

Vodilni partner projekta Retrace je Univerza Politecnico iz Torina, ki se uvršča med glavne akterje na področju razvoja pristopa sistemskega oblikovanja. Pristop, ki v Sloveniji morda še ni toliko poznan, stremi k oblikovanju kompleksnih trajnostnih proizvodnih sistemov, kjer so tokovi surovin in energije oblikovani na način, da so odpadki proizvodnje posameznega izdelka materialni vir za nove produkte. Da pa bi optimizirali uporabo odpadkov, so potrebne medsebojno povezane proizvodne verige na posameznih območjih. Takšen model gospodarstva namreč ustvarja povezane skupnosti, ki se zavedajo pomembnosti tokov surovin in energije na njihovem ozemlju.

Glavni cilj projekta 

Spodbuditi uporabo sistemskega oblikovanja kot metode, ki pomaga regionalnim in lokalnim politikam pri prehodu v krožno gospodarstvo. 

Učinki in rezultati projekta 

 • 5 celostnih diagnoz v projekt vključenih območij;
 • identifikacija in izmenjava 30 primerov dobrih praks na 5 ciljnih področnih politikah;
 • izvedba 7 medregijskih izmenjav izkušenj, ki se jih bo udeležilo več kot 180  deležnikov in partnerjev;
 • 5 regijskih akcijskih načrtov;
 • angažiranje 5 skupin deležnikov, ki bodo preko izmenjave in procesa strateškega razmišljanja prispevali k oblikovanju in implementaciji akcijskih načrtov;
 • z različnimi aktivnostmi in publikacijami doseči odločevalce in oblikovalce politik za povečanje lastništva nad procesom na področju ciljnih politik;
 • izdaja priporočil in načrta za sprejem metode in dobrih praks sodelujočih regij. 

Sredstva za izvedbo projekta

Skupna vrednost projekta znaša 1,5 milijona evrov. V 85 odstotkih ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), preostala sredstva zagotovijo sodelujoče države. Za izvedbo projekta SVRK razpolaga z nekaj več kot 212.000 evri (od tega je 180.000 evrov iz ESRR).

Trajanje in faze projekta

S projektom, ki je razdeljen v dve fazi, smo pričeli v začetku aprila 2016, trajal pa bo vse do konca marca 2020. Prva faza je namenjena izmenjavi izkušenj med partnerskimi regijami in pripravi akcijskih načrtov, v drugi pa bomo predvsem spremljali njihovo izvajanje.

Več o projektu:

http://www.interregeurope.eu/retrace/

https://www.youtube.com/retrace

Kontakt:

Marjana Dermelj, vodja projekta

T: 01/400 3397

E: marjana.dermelj(at)gov.siretrace.svrk(at)gov.si