Skoči do osrednje vsebine

Železniško vozlišče Ljubljana: priprava projektne dokumentacije

V okviru projekta bo pripravljena projektna dokumentacija, ki je pogoj za začetek glavnih del za nadgradnjo ozkega grla na območju železniškega vozlišča Ljubljana in zajema glavno železniško postajo Ljubljana, železniške postaje Šiška, Zalog in Moste ter železniške povezave med njimi.

Ljubljansko vozlišče je najpomembnejše železniško vozlišče na državni ravni in zelo pomembno jedrno vozlišče prometnega omrežja TEN-T, prek katerega potekata Baltsko-jadranski in Sredozemski koridor. Ukrep vključuje izdelavo projektne dokumentacije za del Ljubljanskega vozlišča med postajo Ljubljana Šiška, glavno železniško postajo Ljubljana ter postajami Ljubljana Moste in Ljubljana Zalog; vključno s povezavami med njimi. Gre za večje ozko grlo na železniškem omrežju, ki ga je potrebno odpraviti, s čimer se bo izboljšal sprejem in prevoz potnikov v domačem in mednarodnem prometu ter hkrati tudi tovorni promet, saj gre za tovorno tranzitno postajo.

Cilj ukrepa je izdelati projektno dokumentacijo, ki je pogoj za začetek glavnih del za rekonstrukcijo in nadgradnjo ozkega grla na območju vozlišča Ljubljana, s čimer se bo povečala zmogljivost železniške proge do osne obremenitve kategorije D4 (22,5 t/os) za tovorni prevoz, večje hitrosti, možnost prevoza vlakov dolžine 740 m za tovorni promet in omogočiti standarde, ki jih zahteva uredba o TSI.