Skoči do osrednje vsebine

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot 11. prednostno os določa pravno državo, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovito javno upravo, podporo razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev. Operacija bo z razvojem novih skupnih gradnikov, orodij in storitev, predvsem za elektronsko pošiljanje podatkov in e-plačil bistveno prispevala k izboljšanju institucionalnih zmogljivosti in učinkoviti javni upravi.

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 kot 11. prednostno os določa pravno državo, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovito javno upravo, podporo razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev. Operacija bo z razvojem novih skupnih gradnikov, orodij in storitev, predvsem za elektronsko pošiljanje podatkov in e-plačil bistveno prispevala k izboljšanju institucionalnih zmogljivosti in učinkoviti javni upravi.

Omogočila bo plačevanje nekaterih obveznih dajatev prek spleta ter dostop do spletne banke za proračunske uporabnike in spletnih plačil storitev proračunskih uporabnikov prek mobilnih naprav. S tem bo omogočena večja učinkovitost in dostopnost javne uprave na področju celotne Slovenije. Na eni strani bodo proračunski uporabniki lažje, prek modula za spletno predstavitev svojih storitev, ponudili uporabnikom svoje storitve, po drugi strani pa bo za uporabnike teh storitev dostop poenostavljen in cenejši kot plačevanje storitev prek ustaljenih bančnih poti.

Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 489.411,79 EUR. Prispevek Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada za operacijo znaša 391.529,44 EUR.

Obdobje upravičenosti stroškov: 1. 9. 2017 – 30. 11. 2019 
Upravičenec: Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Kontaktna oseba: Darinka Arh Pilih, telefonska št. 01 475 1640

Posredniški organ: Ministrstvo za javno upravo