Skoči do osrednje vsebine

Navezovalna cesta Ljubečna - AC priključek Celje vzhod

Ministrstvo za infrastrukturo je s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt izgradnje navezovalne ceste Ljubečna - AC priključek Celje vzhod, katerega investicijska vrednost znaša 4,35 milijonov evrov in bo v višini 2,8 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija je bila kot projektni predlog predhodno potrjena v okviru Dopolnitve št. 1 k Dogovoru za razvoj regij Savinjske regije v juniju 2018.

Avtocestni priključek Celje vzhod skupaj s predvideno navezovalno cesto pomenita uporabnikom približevanje avtoceste na osi Koper - Šentilj ter sočasno razbremenitev obstoječega cestnega omrežja v Celju. Navezovalna cesta pomeni tudi ugodnejši dostop na primarno cestno omrežje, ki je obenem tudi del TEN-T omrežja, za naselja severno od nje.

Z izgradnjo nove navezovalne ceste in posledično razbremenitvijo ceste skozi naselje Ljubečna se bodo izboljšali pogoji za vse udeležence prometa. S skrajšanjem potovalnih časov se bodo zmanjšali tudi stroški uporabnikov, eksterni stroški prometa in pogoji bivanja prebivalcem ob teh cestah. Cesta bo prevzela tudi večji del tranzitnega prometa.