Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti

Upravičeni nameni javnega razpisa so investicije v infrastrukturo za pešce, infrastruktura za kolesarje in avtobusna postajališča. Javni razpis v vrednosti 17 milijonov evrov, ki bodo sofinancirani iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, je Služba Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko potrdila 27. septembra 2017.

V 3 razpisanih rokih je bilo skupno potrjenih 107 projektov v skupni višini 16,1 milijonov evrov evropskih sredstev. Zaključenih je 76 projektov. Dve občini sta odstopili od pogodbe. 29 projektov je v izvajanju.

Iskalnik