Skoči do osrednje vsebine

Sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (infrastruktura za pešce in kolesarje ter avtobusna postajališča)

Ukrep je namenjen sofinanciranju operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti, in se izvaja prek javnih razpisov, namenjenih občinam z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij). Javni razpis v vrednosti 17 milijonov evrov, ki bodo sofinancirani iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, je Služba Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko potrdila 27. septembra 2017.

Z javnim razpisom so bila posameznim občinam dodeljena nepovratna sredstva za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v:

-       infrastrukturo za pešce,

-       infrastrukturo za kolesarje,

-       avtobusna postajališča.

V 3 razpisanih rokih je bilo skupno potrjenih 107 projektov v skupni višini 16,1 milijonov evrov evropskih sredstev. Zaključenih je 76 projektov. Dve občini sta odstopili od pogodbe. 29 projektov je v izvajanju.

Izbrane operacije bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.