Skoči do osrednje vsebine

Sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti - vozlišča P+R (parkiraj in presedi)

Ukrep je namenjen sofinanciranju izgradnje vozlišč P+R (angleško Park and Ride, slovensko parkiraj in presedi). To so parkirišča, kjer vozniki osebnih avtomobilov s sopotniki lahko prestopajo na bolj trajnostne načine in oblike mobilnosti (javni potniški promet, kolo). Javni razpis za sofinanciranje investicije v vozlišča P+R v vrednosti 4,2 milijona evrov, ki bodo sofinancirani iz Kohezijskega sklada, je Služba Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko potrdila 20. decembra 2017.

Z javnim razpisom so bila posameznim občinam dodeljena nepovratna sredstva za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v vozlišča P+R. Upravičene so občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij) s sprejeto celostno prometno strategijo skladno z nacionalnimi smernicami (CPS).

Skupno je bilo potrjenih 7 projektov v višini 4,1 milijona evrov EU sredstev, ki so v izvajanju.

Izbrane operacije bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.