Skoči do osrednje vsebine

Integriran javni potniški promet (IJPP)

K zagotavljanju cilja po dobri mobilnosti je država pristopila z vzpostavitvijo projekta »Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP)«, v okviru katerega so zagotovljene osnove za poenostavitev uporabe javnega prevoza in cenovne dostopnosti storitev javnega potniškega prometa. Ministrstvo za infrastrukturo aktivnosti na projektu izvaja od leta 2007, ko so se pripravila prva izhodišča za projekt in izdelava strokovnih podlag. V nadaljevanju razvoja projekta pa so bile izdelane strokovne podlage, v okviru katerih so se opredelili sistemi za ureditev Integriranega javnega potniškega prometa. Skupna višina sredstev, ki je bila potrebna za zagon projekta (študije in vzpostavitev sistema) je znašala 6,2 mio EUR. Za nadgradnje projekta oziroma uvajanje novih produktov pa se dodatna sredstva zagotavljajo sproti.

Integriran javni potniški promet (IJPP)

Integriran javni potniški promet je izjemno kompleksen projekt. Zaradi vzpostavitve sistema enotne elektronske vozovnice je bilo potrebno povezati in nadgraditi obstoječe elektronske sisteme. Pripraviti in izvesti je bilo potrebno enoten sistem slovenskega javnega potniškega prometa v Sloveniji. Za ta namen so se usklajevali vozni redi, optimizacijo voženj ter vsa oprema za enoten sistem od uskladitve validatorjev vozovnic v avtobusih in na vlakih do opreme za vodenje prometnega, vozovničnega in finančnega sistema.

V sklopu projekta se je uvedlo:  

  • leta 2012 nov model subvencioniranja vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih,
  • v letu 2016 enotna vozovnica za dijake in študente in
  • v letu 2019 mesečne, tedenske, dnevne in enkratne neimenske enotne vozovnice in nove hitre linije med večjimi mestnimi središči v državi.

V letu 2020 bodo uvedene tudi imenske enotne vozovnice, ki bodo zaradi nižje cene za uporabnike še privlačnejše.

Cilj države je prebivalstvu zagotoviti čim boljšo mobilnost, gospodarstvu pa čim boljšo oskrbo. Eden najpomembnejših vidikov trajnostne mobilnosti je delujoč, učinkovit in cenovno dostopen javni potniški promet.

Projekt IJPP pomembno prispeva k socialnim in ekonomskim ciljem države. Prispeva k zmanjšanju negativnih vplivov prometa na okolje in integraciji mesta s podeželjem. Zaradi boljše pretočnosti pa se povečuje konkurenčnost mest.