Skoči do osrednje vsebine

Implementacija naprednih registrov pogodb

Uprava Republike Slovenije za javna plačila sodeluje kot projektni partner Ministrstva za javno upravo, Uradnega lista Republike Slovenije in podjetja Mojdenar IT d.o.o. pri projektu Implementacija naprednih registrov pogodb (Advanced contract register implementation). Namen projekta je nadgraditi register pogodb, ki se nahaja na portalu javnih naročil, da bo mogoče transparentno dostopati do podatkov o realizaciji pogodb s področja javnega naročanja in podatkov o izvršenih plačilih po posamezni pogodbi.

V okviru projekta bo Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) razvila nov spletni portal UJP JN Plačila, prek katerega bodo naročniki poročali o izvršenih plačilih iz naslova pogodb, sklenjenih po izvedenih postopkih javnega naročanja (v nadaljnjem besedilu: pogodbe). Prav tako bo UJP sodeloval pri pripravi ustrezne zakonske podlage, ki bo določila obveznost in način poročanja o izvršenih plačilih iz naslova pogodb.

UJP bo v okviru razvoja portala pripravil naslednje:

  • uporabniški vmesnik, namenjen naročnikom za ročni vnos ter pripravo in pošiljanje podatkov o izvršenih plačilih,
  • vmesnik B2B, namenjen naročnikom za pošiljanje že pripravljenih podatkov o izvršenih plačilih,
  • vmesnik B2B, namenjen UJP in Ministrstvu za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: MJU) za izmenjavo podatkov, zbranih na portalu javnih naročil in portalu UJP JN Plačila.

Naročniki bodo od 1. 1. 2023 dalje prek portala UJP JN Plačila mesečno poročali o izvršenih plačilih iz naslova pogodb. Podatke o izvršenih plačilih, zbrane prek portala UJP JN Plačila, bo prevzel MJU in jih objavil na portalu javnih naročil.

S povezovanjem portala UJP JN Plačila in portala javnih naročil se bo povečala transparentnost porabe javnih sredstev in javnega naročanja, saj bo zainteresirani javnosti omogočeno sprotno spremljanje izvrševanja vseh pogodb, sklenjenih po izvedenih postopkih javnega naročanja.

Vrednost projekta je 302.999,06 EUR, od tega je v višini do 75% sofinanciran s strani Evropske komisije. Projekt, ki se je pričel izvajati 1. 10. 2020 bo predvidoma trajal 18 mesecev in bo zaključen 31. 3. 2022.

Koordinator aktivnosti projekta je MJU.

Kontaktna oseba: Jorgo Bertalanič, vodja projekta v UJP, telefonska št. 01 475 1640

Uporabne povezave:

Portal javnih naročil