Skoči do osrednje vsebine

S projektom "Elektronska napoved za splošno letalstvo" (eGAFOR) bomo razvili tehnološko rešitev za sinhroniziran in vsebinsko usklajen produkt za območje srednje in vzhodne Evrope z namenom, da bi se povečala stopnja varnosti letenja in izboljšalo medsebojno sodelovanje meteoroloških služb (na omenjenem območju).

Posamezne države navedenega območja operativno pripravljajo različne napovedi za letenje na nižjih nivojih (LLF). Napovedujejo se vremenske razmere na tako imenovanih zračnih poteh (route), ki na obmejnih območjih segajo lahko tudi na področje sosednjih držav. Ker posamezne zračne poti niso usklajene med državami, se za isto področje pripravljajo različni produkti, z upoštevanjem različnih kriterijev, ki so časovno in tudi vsebinsko neusklajeni. LLF letenja preko meja držav je veliko, zato neusklajeni produkti predstavljajo tudi manjšo stopnjo zanesljivosti in varnosti LLF letenja. Kar se varnosti letenja tiče, pa so LLF operacije zelo »vremensko občutljive«, ker z zrakoplovi pogosto upravljajo ljubiteljski piloti, ki nimajo dovolj izkušenj in tudi oprema letal je slabša v primerjavi s komercialno aviacijo.

Objektni cilj projekta je delujoč spletni portal (One Stop shop), kjer bodo uporabniki dobili harmonizirane in združene meteorološke produkte za podporo letenju na nižjih nivojih. Novo razvito orodje bo omogočalo izdelavo napovedi na skupni platformi ob hkratnem sodelovanju prognostikov iz različnih držav, na spletnem portalu pa bodo uporabniki dostopali do vsebinsko usklajene in redno posodobljene eGAFOR napovedi. Novi sistem bo povečal varnost in učinkovitost na pokritem območju v spodnjem zračnem prostoru, z možnostjo razširitve na več držav.

Projekt eGAFOR se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) na vseevropskem prometnem omrežju v programskem obdobju 2014-2020 preko programa na področju transporta (TEN-T). Vrednost celotnega projekta je 1.949.000 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske Komisije s pomočjo IPE v deležu 85%, 15% pa zagotovijo partnerji sami (v primeru ARSO je to Republika Slovenija). V projektu sodeluje osem projektnih partnerjev iz sedmih držav: ARSO (Slovenija), BHANSA (Bosna in Hercegovina), OMSZ (Madžarska), ROMATSA (Romunija), SHMU (Slovaška), SMATSA (Srbija in Črna gora), IBL (Slovaška) kot industrijski partner in CCL (Hrvaška), ki je vodilni partner.

Več na spletni strani projekta eGAFOR

*Zaradi izrednih razmer, ki so nastale z epidemijo COVID-19, se je projekt podaljšal do 30.6.2021. Več o tem si lahko preberete tukaj.