Skoči do osrednje vsebine

Foto: Pixabay

Cilj projekta DanuBioValNet je vzpostaviti navzkrižno partnerstvo grozdov za krepitev eko-inovacij z razvojem mreže v Podonavju, na osnovi skupne biotehnološke dodane vrednosti.

Projekt je bil odobren in je 85% sofinanciran v okviru prvega razpisa transnacionalnega programa Interreg Podonavje 2014 – 2020.

Vsebina: 

S februarjem 2017 smo na MIZŠ začeli aktivnosti v okviru projekta DanuBioValNet, ki vsebinsko nadaljuje aktivnosti projekta Poly4EmI (http://www.poly4emi.eu). Cilj projekta DanuBioValNet je vzpostaviti navzkrižno partnerstvo grozdov za krepitev eko-inovacij z razvojem mreže v Podonavju, na osnovi skupne biotehnološke dodane vrednosti. S projektom želimo pri MIZŠ ozaveščati o možnostih izkoriščanja obnovljivih bioloških virov v industrijskih aplikacijah, kot na primer v fitofarmacevtski industriji, proizvodnji embalaže, ekološki gradnji ipd. Ker bo vloga podjetniških grozdov v biogospodarstvu, kot gonilni sili sprememb v industriji, vedno večja, želimo le-tem omogočiti vzpostavite učinkovite mednarodne mreže in mehanizme, ki bodo omogočali njihovo nadaljnjo rast.

Projektna skupina prav tako redno objavlja novice na svojem računu Twitter, kjer bralce seznanja s projektnimi novicami in zanimivimi članki s področja bioekonomije: https://twitter.com/danu_bioval

24. maja 2018 bo v prostorih MIZŠ organizirana mednarodna delavnica "Roadmapping - biobased packaging value chain workshop". Več informacij

 

25. septembra 2018 je v prostorih MIZŠ potekal mednarodni posvet na temo izdelave skupnega načrta za bioekonomijo v Podonavski regiji. Več informacij

Obvestilo o zaključku projekta