Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Projekt GENDERACTION (GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementatiON) bo oblikoval inovativno politično skupnost za izvajanje agende o enakosti spolov v Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA) s pomočjo vzpostavitve mreže predstavnikov, ki so jih imenovali nacionalni organi v 13 državah članicah in pridruženih državah, in s 5 pridruženimi partnerji.

Tematsko področje

Enakost spolov

Vsebina

Projekt ima za cilj:

  • načrtovati in analizirati napredek držav članic pri izvajanju politike enakosti spolov na področju znanosti in raziskovanja in oblikovati nacionalne akcijske načrte in pripraviti strategijo ERA na tem področju,
  • zagotoviti usposabljanje in krepiti strokovne veščine nacionalnih kontaktnih oseb Obzorja 2020, ki pokrivajo področje enakosti spolov v raziskavah in inovacijah,
  • zagotoviti priložnosti za vzajemno učenje, s ciljem pridobiti izkušnje med oblikovalci politik in drugimi deležniki.
  • pripraviti politične usmeritve za spodbujanje enakosti spolov v evropskem raziskovalnem prosstoru ERA,
  • vzpostaviti nova sodelovanja za spodbujanje enakosti spolov v mednarodnem sodelovanju na področju znanosti, tehnologije in inovacij.

Povezave

Iskalnik