Skoči do osrednje vsebine

Projekt GENDERACTION (GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementatiON) bo oblikoval inovativno politično skupnost za izvajanje agende o enakosti spolov v Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA) s pomočjo vzpostavitve mreže predstavnikov, ki so jih imenovali nacionalni organi v 13 državah članicah in pridruženih državah, in s 5 pridruženimi partnerji.

Tematsko področje

Enakost spolov

Vsebina

Projekt ima za cilj:

  • načrtovati in analizirati napredek držav članic pri izvajanju politike enakosti spolov na področju znanosti in raziskovanja in oblikovati nacionalne akcijske načrte in pripraviti strategijo ERA na tem področju,
  • zagotoviti usposabljanje in krepiti strokovne veščine nacionalnih kontaktnih oseb Obzorja 2020, ki pokrivajo področje enakosti spolov v raziskavah in inovacijah,
  • zagotoviti priložnosti za vzajemno učenje, s ciljem pridobiti izkušnje med oblikovalci politik in drugimi deležniki.
  • pripraviti politične usmeritve za spodbujanje enakosti spolov v evropskem raziskovalnem prosstoru ERA,
  • vzpostaviti nova sodelovanja za spodbujanje enakosti spolov v mednarodnem sodelovanju na področju znanosti, tehnologije in inovacij.

Povezave