Skoči do osrednje vsebine

Indija je naraščajoča raziskovalna država v smislu naložb v znanost in tehnologijo, tudi na podorčju družbenih in humanističnih ved, ki morajo biti v središču celostnega pristopa za reševanje najnujnejših vprašanj naše družbe na trajnosten in celosten način. Splošni cilj CSA projekta EqUIP je razviti prave pogoje za okrepljeno sodelovanje med Evropo in Indijo na področju družbenih in humanističnih znanostih na ravni tako financerskih organizacij kot raziskovalcev.

Tematsko področje

Družboslovje in humanistika

Vsebina

Splošni cilj projekta EqUIP je razviti prave pogoje za okrepljeno sodelovanje med Evropo in Indijo v družbenih in humanističnih znanostih na ravni tako financerskih institucij raziskovalcev kot raziskovalcev.

EqUIP-ovi štirje ključni cilji so:

 1. Zagotovite bolj skladen pregled trenutnega obsega sodelovanja med Evropo in Indijo v družboslovju in humanistiki.
 2. Razviti najboljše prakse in opredeliti izzive za sodelovanje na področju raziskav med Evropo in Indijo na področju družbenih in humanističnih ved.
 3. Z mrežnim povezovanjem obstoječih projektov določitev priložnosti in prednostne naloge za prihodnje raziskovalno sodelovanje med Evropo in Indijo v družbenih in humanističnih vedah, da bi vplivali na politične dokumente in prihodnje delovne programe Obzorje 2020 za družbene izzive.
 4. Vzpostaviti mreže vseevropskih in indijskih raziskovalcev na področju družboslovja in humanistike, ki izvajajo odlične raziskave, ki obravnavajo vrhunska raziskovalna vprašanja.

Širša in dolgoročna ambicija EqUIP je zagotoviti temelje za okrepljeno medgeneracijsko sodelovanje med agencijami za financiranje raziskav v Indiji in Evropi na področju družboslovja in humanistike.

Prednosti EqUIP so:

 1. Močnejši evropski raziskovalni prostor in izgradnja novih omrežij z Indijo.
 2. Boljši položaj umetnosti in humanistike ter družbenih ved v okviru programa Obzorje 2020
 3. Boljši pristopi za oceno vpliva sodelovanja med EU in Indijo na področju raziskav
 4. Pot za prihodnje sodelovanje na ravni EU in držav članic z Indijo

Razpisi

V okviru evropske iniciative EqUIP (EU-India Social Sciences and Humanities Platform) se je zaključil prvi pilotni mednarodni razpis, ki je bil namenjen financiranju znanstveno-raziskovalnih projektov s področja družboslovja in humanistike. Naslov razpisa je bil:

 • Sustainability, Equity, Wellbeing and Cultural Connections

Pri skupnem mednarodnem razpisu so poleg slovenskih raziskovalcev sodelovali še raziskovalci iz naslednjih držav: Indije, Finske, Francije, Norveške, Poljske, Švice in Velike Britanije.

Rezultati razpisa:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v okviru predvidenih nacionalnih sredstev za javni mednarodni razpis EqUIP »Sustainability, Equity, Wellbeing and Cultural Connections« razpisalo sredstva za izvedbo slovenskega dela, v višini največ do 200.000,00 EUR sredstev. Na podlagi izbornega postopka na mednarodni ravni je mednarodni odbor razpisa v financiranje predlagal 6 projektov, med njimi tudi dva projekta s slovenskimi partnerji:

 • »Coastal transformations and fisher wellbeing - synthesized perspectives from India and Europe (FISHERCOAST)«. V konzorciju kot slovenski partner nastopa Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC-SAZU). Višina slovenskega dela v okviru izbranega konzorcijskega projekta znaša 99.973,74 EUR.
 • »FilmInd - The Indian film industry as a driver of new socio-economic connections between India and Europe«. V konzorciju kot slovenski partner nastopa Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC-SAZU). Višina slovenskega dela v okviru izbranega konzorcijskega projekta znaša 99.973,74 EUR.


Za financiranje izvajanja med leti 2019-2022 se odobri naslednja projekta:

(1) projekt FISHERCOAST

ZRC SAZU, dr. Nataša Rogelja - 99.973,74 EUR

(2) projekt FilmInd

ZRC SAZU, dr. Jani Kozina - 99.973,74 EUR