Skoči do osrednje vsebine

Očka v akciji (Action dad)

Glavni namen projekta Očka v akciji je uspešna implementacija Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev s poudarkom na ozaveščanju (bodočih) staršev, delodajalcev, strokovne in laične javnosti o pomenu aktivnega vključevanja moških v očetovstvo in enakomernejše porazdelitve starševske skrbi za otroka od rojstva dalje, saj enako vključevanje očetov v družinsko življenje in skrb za otroke prinaša koristi vsem: moškim, otrokom, ženskam, delodajalcem in celotni družbi.

Glavni namen projekta Očka v akciji je uspešna implementacija Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev s poudarkom na ozaveščanju (bodočih) staršev, delodajalcev, strokovne in laične javnosti o pomenu aktivnega vključevanja moških v očetovstvo in enakomernejše porazdelitve starševske skrbi za otroka od rojstva dalje, saj enako vključevanje očetov v družinsko življenje in skrb za otroke prinaša koristi vsem: moškim, otrokom, ženskam, delodajalcem in celotni družbi..

Projekt je usmerjen v zmanjšanje globoko zakoreninjene neenakosti, ki še vedno obstajajo med ženskami in moškimi glede plačanega/neplačanega dela ter izrabo različnih dopustov, hkrati pa si prizadeva, da bi ljudje s skrbstvenimi odgovornostmi bolje usklajevali delo in družinske obveznosti.

Projektne aktivnosti se bodo izvajale med (bodočimi) starši, med delodajalci, med delavkami in delavci na področju zdravstva, babištva in socialnega dela ter med splošno javnostjo. Projekt bo potekal na treh ravneh, aktivnosti pa bodo prispevale k naslednjim ciljem:

 1. prva (makro) raven se nanaša na državo:
  – zagotoviti uspešno izvajanje Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev ter oskrbovalcev, zlasti v smislu zagotavljanja ustreznih zakonskih in političnih ukrepov za bolj uravnoteženo izrabo dopustov med moškimi in ženskami,
  – poenostaviti uveljavljanje starševskih pravic in sprejetje pozitivnih ukrepov, ki bodočim očetom omogočajo in pomagajo pri koriščenju njihovega deleža starševskega dopusta,
 2. druga (mezzo) raven se nanaša na delodajalce:
  – spodbujati delodajalce k sprejemanju notranjih politik in praks za spolno nevtralni pristop k ravnovesju med delom in zasebnim življenjem ter k priznavanju pozitivnih učinkov aktivnega očetovstva od rojstva otroka naprej za njihove zaposlene očete.
 3. tretja (mikro) raven se nanaša na posamezne moške in ženske:
  – obravnavati in zmanjšati spolne stereotipe na področju ravnovesja med delom in zasebnim življenjem ter spodbujati enakomernejšo delitev skrbstvenih odgovornosti za otroke.

V projektu Očka v akciji sodelujemo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot koordinator ter Mirovni inštitut kot partner projekta. Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo (2014-2020).

Iskalnik