Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • V teku

  Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave

  Projekt prenove in optimizacije spletnih mest organov državne uprave bo omogočil enotno organiziran in brezhibno delujoč spletni servis državne uprave, ki bo uporabnikom prek enega mesta nudil enostaven in hiter dostop do celostnih, posodobljenih in verodostojnih predstavitvenih informacij o državi, postopkih v zvezi z državo ter do enostavno izvedljivih e-storitev državne uprave.

 • V teku

  Enotna poslovna točka (EPT)

  V okviru projekta Enotna poslovna točka razvijamo nove elektronske storitve in gradnike ter pripravljamo vsebine in informacije za potencialne podjetnike, podjetja in druge poslovne subjekte. Na primer portal SPOT (nekdanji e-VEM).

 • V teku

  Prenova informacijskega sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja – OPSI

  Ali ste vedeli, katere evidence in zbirke vodi javni sektor? Kateri podatki so javno dostopni in lahko z njimi ustvarjate nove zgodbe, aplikacije, vizualizacije?

 • V teku

  Program projektov storitev zaupanja SI-TRUST

  Opravljanje različnih storitev prek spleta postaja del našega vsakdana, ko urejamo različne formalnosti kot državljani in podjetja, bodisi z javno upravo bodisi z zasebnim sektorjem, pri čemer je zagotovo najbolj razširjeno e-bančništvo. Ob tem pa je ključno, da se ob takem načinu poslovanja počutimo varne, da je varovana naša zasebnost, naša identiteta in naši osebni podatki.

 • V teku

  Vzpostavitev podatkovnega skladišča in sistema poslovne analitike-Skrinja 2.0

  Bogastvo Informacij!

  Preudarne odločitve na podlagi podatkov? Da, vsekakor!

 • Zaključen

  SI EESSI

  Ministrstvo za javno upravo je partner v nacionalnem konzorciju petih projektnih partnerjev (MDDSZ (koordinator), ZZZS, ZPIZ, ZRSZ in MJU), ki je v okviru CEF mehanizma prijavil projekt »Slovenian implementation of Electronic Exchange of Social Security Information – SI EESSI«.

 • V teku

  Semper

  Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju štirih projektnih partnerjev iz Avstrije, Španije, Nizozemske in Slovenije, ki je v okviru CEF mehanizma prijavil projekt »SEMPER – Cross-border Semantic Interoperability of power and mandates«.

 • V teku

  Interoperabilnostni skupni gradniki za elektronsko izmenjavo podatkov

  Za preprosto izmenjavo podatkov.

 • Zaključen

  Razvoj in administracija geografskega informacijskega sistema (GIS portal)

  GIS portal predstavlja enotno vstopno točko do prostorskih podatkov, storitev in aplikacij, s katerimi razpolagajo državne institucije.

 • V teku

  eUprava

  eUprava = Smer prava
  Ali ste vedeli, da lahko na eUpravi spremenite naslov vašega prebivališča? Ali ste vedeli, da lahko prav tam tudi podaljšate vaše prometno dovoljenje? Ali pa vpogledate v vaše osebne podatke, ki so shranjeni v državnih evidencah. In vse to brez čakanja v vrsti!

 • V teku

  Prenova informacijskega sistema za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom - KRPAN

  Naša elektronska pisarna.

 • V teku

  Tehnična in semantična konsolidacija temeljnih podatkovnih registrov (R2GO)

  Kako izboljšati delo na upravnih okencih?

 • Zaključen

  EU-SEC

  Večanje obsega infrastruktur in storitev v oblačnem računalništvu, skupaj s hitro se spreminjajočim pravnim okvirom, vse bolj vpliva na stopnjo zagotavljanja informacijske varnosti, upravljanje sistemov in skladnost delovanja storitev računalniških oblakov. Udeležba Ministrstva za javno upravo je v projektu med drugim koristna z vidika sodelovanja pri pripravi enotne in medsebojno priznane certifikacijske sheme, izmenjave znanja in najboljših praks, neodvisni presoji sistema upravljanja Državnega računalniškega oblaka (DRO) in uporabe orodij, razvitih za potrebe presoje oblačnih storitev.

 • V teku

  TOOP

  Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju 50 projektnih partnerjev iz 19 različnih držav (Estonija, Poljska, Luksemburg, Nizozemska, Romunija, Italija, Slovenija, Avstrija, Danska, Finska, Nemčija, Latvija, Litva, Norveška, Slovaška, Švedska, Turčija, Grčija in Bolgarija).

 • Zaključen

  Upravljanje informacijske varnosti (ISO 27001)

  Z modernimi informacijskimi rešitvami skrbimo za varnost podatkov državne uprave.

 • V teku

  Slovenski okvir interoperabilnosti NIO

  Slovenski NIO portal je osrednje nacionalno spletno mesto za objavo digitalnih rešitev in izdelkov javnega sektorja. Spodbuja sodelovanje, dobre prakse in ponovno uporabo v javnem sektorju. Elektronske storitve so učinkovitejše v interoperabilnem okolju.

 • V teku

  CARPE DIGEM

  Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju desetih projektnih partnerjev iz sedmih držav članic EU, »CARPE DIGEM – Catalysing Regions in Peripheral and Emerging Europe towards Digital Innovation Ecosystems«.

 • V teku

  Digitalna Evropa za vse - DE4A

  Ministrstvo za javno upravo je del mednarodnega konzorcija 23 partnerjev iz različnih držav (Avstrija, Belgija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija in Švedska). Iz Slovenije sodelujejo še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Univerza v Mariboru in Institut Jožef Stefan.

 • V teku

  Povezovanje slovenskih e-storitev z nacionalnim vozliščem eIDAS – SI-PASS 2.0

  Ministrstvo za javno upravo je del slovenskega konzorcija 7 partnerjev v projektu Povezovanje slovenskih e-storitev z nacionalnim vozliščem eIDAS - SI-PASS 2.0. Konzorcij tvorijo še Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, SETCCE, družba za e-poslovanje, d. o. o., Sigmateh inovativne informacijske tehnologije d. o. o., lirika borzno posredniška hiša, d. d., ter koordinator Institut Jožef Stefan.

Iskalnik