Skoči do osrednje vsebine

Zbiranje predlogov za nacionalno evalvacijsko študijo Analiza vlog in potreb razrednikov pri vodenju vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni in srednji šoli

Rok za prijavo je potekel.

Namen nacionalne evalvacijske študije s trajanjem 24 mesecev je doprinos k nadgradnji oziroma priprava predlogov sprememb za sistemsko opolnomočenje vloge razrednika v slovenskem vzgojno izobraževalnem sistemu. Želimo pridobiti utemeljene informacije in podatke o stanju ter potrebah po procesnih in strukturnih spremembah za dopolnitev oziroma ustrezno izvajanje strokovnih dokumentov kot so programske smernice in Priporočila o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta v osnovni šoli ter potreb po nadaljnjem izobraževanju na področju razredništva. Študija bo za odločevalce predstavljala pomembno podlago za načrtovanje sprememb na področju mesta razrednika tako v osnovnem kot srednjem šolstvu.

Finančna sredstva, namenjena za izvedbo nacionalne evalvacijske študije, znašajo 30.000 EUR.

Kontakt

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje: verena.balazic@gov.si, tel: 01 400 5373

Inštitut za narodnostna vprašanja: INV@inv.si