Skoči do osrednje vsebine

Zakup oglasnega prostora za splošno promocijsko kampanjo shem kakovosti Izbrana kakovost in Ekološka shema (v nadaljevanju: IK, EKO)

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila obsega medijski zakup za naslednja orodja/ materiale v sklopu splošne promocijske kampanje shem kakovosti (IK, EKO), pod pogoji, ki jih je naročnik opredelil v nadaljevanju (natančneje opredeljeno v prilogi: MKGP Strategija sheme kakovost - EKO in IK PLAN 04.xlsx):

15-sekundni TV oglas EKO, vsaj 2 pogovorni oddaji na TV,
Celostranski in polstranski oglas za TISK,
6 x advertorili za TISK,
Spletne pasice IAB standardne dimenzije,
6 x članki za SPLET z vključenim FOTO materialom (dolžina glede na priporočila
medija),
YOUTUBE oglas,
Objave in oglasi za DRUŽBENE MEDIJE (FB, Instagram),
20-sekundni radijski oglas,
PR objave v medijih 2x2 meseca po navodilu naročnika.

Več na portalu javnih naročil