Skoči do osrednje vsebine

Vzorčenja tal za oceno zalog ogljika na kmetijskih zemljiščih v letu 2019

Rok za prijavo je potekel.

V projektni nalogi je potrebno izvesti pilotni projekt vzorčenja tal za oceno zalog ogljika na kmetijskih zemljiščih, ki bo omogočala nadaljnje postopke v zvezi z uresničevanjem zastavljenih operativnih ciljev, ki bodo v skladu s Sklepom EU LULUCF o obveznost držav članic, da pripravijo in vodijo obračune, v katerih se v obdobju 1.1.2013 do 31.12.2020 upoštevajo emisije in odvzemi zaradi pogozdovanja, ponovnega pogozdovanja, krčenja gozdov in gospodarjenja z gozdovi in da se v obvezno obračunavanje poleg emisij in odvzemov zaradi dejavnosti iz člena 3(1) vključuje tudi tiste, ki so posledica gospodarjenja s polji in pašniki

Več na portalu javnih naročil