GOV.SI

Vzdrževanje obstoječih aplikacij in zagotavljanje strokovno tehnične podpore Geodetski upravi Republike Slovenije pri vzdrževanju zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture

Vzdrževanje obstoječih aplikacij in zagotavljanje strokovno tehnične podpore Geodetski upravi Republike Slovenije pri vzdrževanju zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture

Več na portalu javnih naročil