GOV.SI

Vzdrževanje informacijskega sistema Vpisniki Državnega tožilstva RS in Državnega odvetništva RS

Rok za prijavo je potekel.

Predmet naročila je vzdrževanje informacijskega sistema Vpisniki za vsa državna tožilstva v RS (Vrhovno državno tožilstvo RS - VDT, Specializirano državno tožilstvo RS - SDT in vsa okrožna državna tožilstva - ODT) in vsa državna odvetništva v RS - na sedežu v Ljubljani in vsi zunanji oddelki. Vzdrževanje informacijskega sistema zajema:
1. osnovno vzdrževanje:
- zagotavljanje zanesljivosti delovanja informacijskega sistema,
- razpoložljivost in pripravljenost izvajalca za izvedbo vzdrževanja informacijskega sistema, skupaj z izvajanjem dnevnega nadzora razpoložljivosti resursov informacijskega sistema in delovanja informacijskega sistema,
- odprava nedelovanja zunanjih servisov;
2. storitve po naročilu:
- spreminjanje funkcionalnosti informacijskega sistema,
- nedefinirane obdelave podatkov,
- usposabljanje strokovnih oseb sistema in ključnih uporabnikov,
- izdelava statistik, analiz in poročil.

Več na portalu javnih naročil