Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 20142020, za leto 2019

Rok za prijavo je potekel.

V skladu s cilji in prioritetami, določenimi z Uredbo (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005, je podporo v okviru Programa razvoja podeželja mogoče dodeliti tudi za naložbe v osnovna sredstva, za namen podpore naložbam v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov.
Uspešno pospeševanje predelave kmetijskih proizvodov namreč povečuje njihovo dodano vrednost. Zato je zelo pomembna inovativnost oz. priprava novih kmetijskih proizvodov s katerimi se izboljša konkurenčnost predelave teh proizvodov, pri tem pa je potrebno upoštevati vse okoliščine, ki vplivajo na uspešnost novega proizvoda na trgu.
Pri predelavi in trženju kmetijskih proizvodov je še posebej pomembno zagotavljati ustrezno kakovost proizvedenih živil, v skladu z zakonodajo na področju varne hrane. Pri naložbah v predelavo ali trženje pa je pot

Več na portalu javnih naročil