Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019

Rok za prijavo je potekel.

Uspešno pospeševanje predelave kmetijskih proizvodov namreč povečuje njihovo dodano vrednost. Zato je zelo pomembna inovativnost oz. priprava novih kmetijskih proizvodov s katerimi se izboljša konkurenčnost predelave teh proizvodov, pri tem pa je potrebno upoštevati vse okoliščine, ki vplivajo na uspešnost novega proizvoda na trgu.
Pri predelavi in trženju kmetijskih proizvodov je še posebej pomembno zagotavljati ustrezno kakovost proizvedenih živil, v skladu z zakonodajo na področju varne hrane. Pri naložbah v predelavo ali trženje pa je potrebno upoštevati vplive na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter varovanje okolja.
.

Več na portalu javnih naročil