GOV.SI

Upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstva za zdravje z izvajanjem hišniško-vzdrževalnih storitev za sklopa 1 in 2

Upravljanje in hišniške storitve na lokaciji Masarykova cesta 16, Ljubljana

Več na portalu javnih naročil