Skoči do osrednje vsebine

Tujerodne vrste v slovenskem morju 2021-2023

Rok za prijavo je potekel.

Z javnim naročilom Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju v obdobju 20212023 se bo, kot ukrep za preprečitev, nadzor in obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst, nadaljevalo pridobivanje podatkov o prisotnosti tujerodnih vrst v slovenskem morju in spremljanje njihove širitve ter vplivov na domorodne vrste, vključno z vplivi na ribolovne vire in na marikulturo ter s tem prispevalo k ohranitvi in krepitvi storitev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskimi storitvami. Spremljanje, ki je že potekalo v obdobju 2018 2021 se bo nadgradilo z novimi metodami vzorčenja in prilagojenimi mesti vzorčenja na podlagi ugotovitev iz obstoječega spremljanja.

Več na portalu javnih naročil