Skoči do osrednje vsebine

Testni čebelnjaki za nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvedba nadzor varoze ter izdelava in vzdrževanje aplikacije za vnos podatkov in obveščanje čebelarjev, skladno s projektno nalogo s prilogo.

Izbrani izvajalec mora:

- pri objavi rezultatov raziskave in pri vseh drugih oblikah javnega predstavljanja navesti, da so doseženi rezultati nastali v okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023 - 2027 za Slovenijo (v nadaljevanju: strateški načrt), ki je bil financiran iz sredstev državnega proračuna in proračuna Evropske unije;

- Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: agencija), ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti pregled na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev;

- hraniti dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev;

- voditi naslednje podatke (ime in priimek čebelarja, ki sodelujejo v podintervenciji, G-MID čebelnjaka

Več na portalu javnih naročil