Skoči do osrednje vsebine

Tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik v obdobju 2019 - 2020

Rok za prijavo je potekel.

Skladno z Zakonom o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 UPB, 43/10, 49/10 popr., 40/12 ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15 in 84/18) mora Ministrstvo za infrastrukturo izvesti mednarodni javni razpis za izbor neodvisne strokovne inštitucije, ki bo opravljala nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev v obdobju 20192020.

Na mednarodnem javnem razpisu izbrani izvajalec storitve bo nadzoroval izvajanje programa in porabo sredstev v programskem obdobju skladno z Uredbo o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik (Uradni list RS, št. 34/01 in 28/02). S tem javnim naročilom se podrobneje določa: obseg storitev nadzora, organizacija in način opravljanja nadzora ter kritje stroškov izvajanja nadzora.

Več na portalu javnih naročil

Iskalnik