Skoči do osrednje vsebine

Tehnični in finančni nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v likvidaciji v obdobju 2022-2023

Rok za prijavo je potekel.

Skladno z Zakonom o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 - UPB, 43/10, 49/10 - popr., 40/12 - ZUJF, 25/14, 46/14, 82/15, 84/18 in 204/21) mora Ministrstvo za infrastrukturo izvesti mednarodni javni razpis za izbor neodvisne strokovne inštitucije, ki bo opravljala nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev v obdobju 2022-2023.\r\n\r\nIzbrani izvajalec storitve bo nadzoroval izvajanje programa in porabo sredstev v programskem obdobju skladno z Uredbo o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (Uradni list RS, št. 34/01 in 28/02). S tem javnim naročilom se določa obseg storitev nadzora, organizacija in način opravljanja nadzora ter kritje stroškov izvajanja nadzora.

Več na portalu javnih naročil