Skoči do osrednje vsebine

Subvencioniranje vzreje čebeljih matic

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020, katerega namen je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k obsežnejši vzreji bolj kakovostnih čebeljih matic. V okviru ukrepa se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji. Skupna višina sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020, znaša do 40.000 eurov.

Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oz. vložišča), in sicer od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 19.7.2020.
Kontakt

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja v času uradnih ur, telefonska številka: 01/580-77-92. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp(at)gov.si.